Access Agriculture: 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund

13 มีนาคม 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาชุมชน, คุณภาพชีวิต
วัยรุ่น, ชุมชน, ภาครัฐ, สิ่งแวดล้อม, ภาคสังคม, ภาคธุรกิจ

ที่มาที่ไป

Access Agriculture เชิญชวนผู้ประกอบการสังคมเข้าร่วม 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund เพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ ในรูปแบบวีดีโอด้านเกษตรกรรม  Access Agriculture เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการแบ่งปันวีดีโอที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำฟาร์มและผลิตอาหารในซีกโลกใต้ เกษตรกรในเขตละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชียสามารถเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกรในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และด้วยการสร้างทักษะทาง ICT และเครือข่ายเยาวชนหญิงและชาย พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ และทำให้กลุ่มเยาวชนและผู้หญิงหันมาสนใจด้านเกษตรกรรมมากขึ้น

 

ในกิจกรรมนี้ ผู้ชนะ 5 คนหรือกลุ่ม จะได้รับการคัดเลือกโดยตัดสินใจจากความแปลกใหม่ และแผนธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ อาจมีจำนวนผู้ชนะมากกว่าที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการงบประมาณและการจัดสรรของกองทุน

 

รางวัลที่จะได้รับ

 • ได้สิทธิในการใช้ Digisoft smart projector ในรูปแบบสัญญากู้ยืมเป็นระยะเวลา 18 เดือน และหลังจากนั้น จึงจะได้สิทธิเป็นเจ้าของ projector โดยสมบูรณ์ ซึ่ง projector นี้ที่มี built-in computer และแหล่งข้อมูลวีดีโอมากมายกว่า 200 วีดีโอ รวมกว่า 75 ภาษา รวมถึงภาษาท้องถิ่นทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรีและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรืออินเตอร์เน็ต

 • ผู้ชนะจะต้องเริ่มใช้ Projector ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากเซ็นสัญญา เพื่อดำเนินตามแผนธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน พร้อมส่งรายงานความเคลื่อนไหวให้กับกองทุน

 • ค่าขนส่ง projector

 • คำแนะนำการใช้ในการจัดการแผนธุรกิจ

 • คอนเนคชั่นระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ท่านอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้แบ่งปันประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ หรือความหลากหลายบนแผนธุรกิจของพวกเขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครรายบุคคล หรือแบบกลุ่มไม่เกิน 4 คน นำเสนอได้ทีมละ 1 โครงการ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มาจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้-ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียแฟซิฟิก

 • ต้องลงทะเบียนและ log in ใน Access Agriculture ก่อนส่งใบสมัคร
   

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร     21 มีนาคม 2562