9th Social Business Day 2019

08 เมษายน 2562
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
ภาคธุรกิจ, ภาคสังคม, ภาครัฐ

งาน Social Business Day ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2019

เกี่ยวกับข่าว
ขอเชิญร่วมงาน Social Business Day ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยยูนัสเซ็นเตอร์ ธากา และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ งาน Social Business Day เป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและและแลกเปลี่ยนไอเดียที่ล้ำสมัยและแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลก โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจเพื่อสังคม

ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายวงการทั้งระดับนานาชาติและท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน แกนนำภาคสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร นักเรียน และนักลงทุน ที่เชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเครือข่ายของธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งธีมของงานในปีนี้คือ “Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super Happiness"

สมัครเข้าร่วมได้ที่ Event Registration

* กิจกรรมนี้มีค่าบัตรเข้าร่วมงาน นักศึกษา 1,256- / บุคคลทั่วไป 3,760- (ไม่รวม Opening Dinner) หรือ 5,040- (รวม Opening Dinner)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 9th Social Business Day


เกี่ยวกับยูนัสเซ็นเตอร์
ยูนัสเซ็นเตอร์ (Yunus Centre) องค์กรในธากาประเทศบังกลาเทศ เป็นศูนย์รวมคณะทำงานวิจัยและสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งทำงานในด้านการบรรเทาความยากจนและความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาของศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนัส ( ผู้ก่อตั้ง “กรามีนแบงค์” และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปีพ.ศ. 2549) และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ