Johnson & Johnson One Young World Scholarship Program 2019

12 เมษายน 2562
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า
ที่มาที่ไป
Johnson & Johnson Global Community Impact ร่วมกับทีม One Young World มอบทุนสนับสนุนผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพจำนวน 12 คนจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Johnson & Johnson One Young World Program 2019”
Johnson & Johnson Global Community Impact ให้การสนับสนุนผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีสุขภาวะของมนุษยชาตินั้นต้องให้ความสำคัญผู้คนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ชุมชนและระบบสาธารณสุขสามารถระบุความจำเป็นด้านสุขภาพให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ทีมงานมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพระดับชุมชนและระดับโลก เพื่อพัฒนาทักษะและสนับสนุนเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
โครงการ Johnson & Johnson One Young World Scholarship Program .ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสละเวลาประมาณ 10% ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ด้วย
 
รางวัลที่จะได้รับ
 • เข้าร่วมโครงการ Johnson & Johnson One Young World Program
  • รับการโค้ชส่วนตัวกับผู้นำ Johnson & Johnson
  • ทำงานร่วมกับผู้แทน Johnson & Johnson 2019 ในรูปแบบทีมบัดดี้ผ่านโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิชาการ  6 เดือน โดยการแชร์ทักษะและความรู้
  • เข้าร่วม the J&J OYW pre-workshop และร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
  • เข้าร่วม the J&J OYW debrief session และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในวันที่ 26 ตุลาคม 2562
  • เข้าร่วมพูดคุยใน webinars และประชุมสายในช่วงเวลาของโครงการ
 • ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม One Young World Summit 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงลอนดอน
  • ที่พักห้องเดี่ยวในวันที่ 21-25 ตุลาคม
  • อาหารเช้า เที่ยง และเย็นตลอดการเข้าร่วมงาน
  • การเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่จัดงาน
  • เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงาน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไข
 • ผู้สมัครจะต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
 • ผู้สมัครสามารถเป็นพยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ สาธารณสุขชุมชน หมอ ผู้ประกอบการสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดิจิทัล หรือ ทำงานให้กับกิจการเพื่อสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพ
 • เมื่อได้รับเลือก ผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุขในกลุ่มข้าราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางสุขภาพจากทีม Johnson & Johnson ก่อนที่จะได้ยืนยันการมอบทุนสนับสนุน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถสละเวลา 10% ของตนเองเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม
 • เข้าใจปัญหาระดับชุมชนและ/หรือระดับนานาชาติ
 • การบันทึกไอเดียที่มีอิทธิพลและสร้างสรรค์
 • มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและเรียนรู้จากผู้อื่น
 • ทักษะที่ควรมี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี และทักษะด้านการจัดการโครงการ (Project management)
 
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
หมดเขตรับสมัคร 6 พฤษภาคม 2562