news

School of Changemakers เปิดรับสมัครทีมงาน !!!

30 เมษายน 2019


Job Announce

School of Changemakers เปิดรับสมัคร Coach Program Manager และ Financial Administrator
ร่วมทีมทำงานสร้างพื้นที่สนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers)

School of Changemakers เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจริเริ่มทำโครงการ (Changmaking Project) หรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ About Us, ตารางกิจกรรมปี 2562)

เปิดรับด้วยกันทั้งหมด 2 ตำแหน่ง
1. Coach Program Manager
Job Description

ออกแบบและบริหารจัดการกิจกรรม Coach Program ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบบ่มเพาะหลักของ School of Changemakers ที่ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่

 1. ทรัพยากร เช่น เงินทุน/สถานที่ (Resource)
 2. เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ (Knowledge, Tools)
 3. โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Coach, Consult)
 4. ชุมชนเหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง (Community)

จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การสนับสนุนที่ผ่านมา เราพบว่า ‘โค้ช’ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเดินทางสร้างโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนให้การสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างตลอดรอดฝั่ง เพราะการมีโค้ชดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ Changemaker ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพวกเขายังมีคนที่เข้าใจ ไม่รู้สึกว่าต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ อย่างโดดเดี่ยว ทำให้ไม่ล้มเลิกระหว่างทางง่ายๆ ส่งผลให้โปรเจกต์มีความคืบหน้าและเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

Qualification

 • มีเป้าหมายชีวิตคือการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • มีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่รอการพัฒนาและอยากเห็นการพัฒนานั้นเกิดขึ้นในทางที่แตกต่างกันออกไป
 • มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามารถรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจโลกจากมุมมองผู้อื่น
 • มีความถนัดเรื่องการทำงานกับผู้คน ชอบการได้เจอคนใหม่ๆ
 • มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือให้เกิดเป็น Community
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ไม่จำกัดอายุ (อายุทีมงาน 25-40 ปี)

2. Financial Administrator
Job Description

สนับสนุนการทำงานของ School of Changemakers ผ่านการสร้างระบบการเงินและระบบบริหารจัดการเอกสารการเงิน เช่น การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินประเภทโครงการพร้อมทั้งจัดเก็บและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานทางการเงิน เป็นต้น

Qualification

 •  มีเป้าหมายชีวิตคือการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • สนใจและมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน การจัดการเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
 • รักงานเอกสาร ชื่นชอบการตรวจสอบและจัดการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • อายุ 22- 27 ปี

ทำงานกับ School of Changemakers เป็นอย่างไรบ้าง ?

 • ไอเดียใหม่ในการทำงานจะไม่ถูกมองข้าม เปิดรับทุกความคิดเห็น เสนอได้เต็มที่
 • ได้ทำงานที่เจอแต่คนเจ๋งๆ บ้าๆ มีไฟอยากเปลี่ยนแปลงสังคม
 • ได้เรียนรู้การทำความเข้าใจประเด็นปัญหาสังคมแบบไม่ดราม่า
 • ได้เดินทางลงพื้นที่ทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
 • โอกาสได้เริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ตนเองสนใจ
 • เราจริงจังกับเรื่องอาหารเสมอ

ลักษณะของคนที่จะมาทำงานกับเรา

 • Flexible/ Adaptable ปรับตัวง่าย สามารถรับมือกับงานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และยืดหยุ่นเรื่องของเวลาในการทำงาน
 • Teamwork ทำงานเป็นทีมได้ดี ชอบการทำงานที่ได้มีเพื่อนร่วมงานเสมือนเป็นคนในครอบครัว
 • Learner/ Courageous มีใจรักการเรียนรู้ เปิดใจพร้อมเรียนรู้ ชอบลอง กล้าเสี่ยง ร่วมพัฒนาและเรียนรู้ไปกับทีม
 • Responsible มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม
 • Energetic มีพลังและกระตือรือร้นในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • Self-Confident/ Passionate มั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง รู้จักตนเองดี เลือกทำในสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า
 • Communication Skill มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึก สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ

สถานที่ทำงาน
ออฟฟิศเราตั้งอยู่ที่ ตึก QiSS Mall สุขุมวิท 42 (BTS เอกมัย หรือ พระโขนง) http://bit.ly/Schoolmap

สนใจสมัครงาน
รบกวนเล่าเรื่องของคุณให้เราฟังจากคำถามเหล่านี้ พร้อมส่ง CV มาได้ที่ [email protected]

 1. เป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไร?
 2. การทำงานกับ School of Changemakers จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?
 3. Ideal working place ของคุณคือแบบใด?
 4. ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below