Submit Entries for WSA Young Innovators Award 2019

02 กรกฎาคม 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

ที่มาที่ไป

เชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล WSA Young Innovators Award 2019 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม อายุไม่เกิน 26 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการลงมือปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN SCGs 

The World Summit Awards เป็นระบบการมอบรางวัลที่ไม่ได้มอบเป็นจำนวนเงิน แต่จะเน้นไปที่การส่งต่อความรู้ที่ยั่งยืนผ่านเครือข่ายทั่วโลก

กลุ่มรางวัล 

 • การร่วมมือของภาครัฐและพลเมือง 

 • สุขภาพ และสวัสดิภาพ

 • การเรียนรู้ และการศึกษา 

 • สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว 

 • วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

 • การตั้งถิ่นฐานและการขยายเมือง 

 • ธุรกิจและการพาณิชย์ 

 • Inclusion & Empowerment 
   

รางวัลที่จะได้รับ

 • เข้าร่วมสัมมนา Pitching 

 • ได้ใช้เวลา 5 นาที สำหรับ Pitching session ต่อหน้าผู้ชมจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมสภาคองเกรส

 • โปรแกรมเวิร์คช็อปทักษะสำหรับผู้ชนะ

 • บัตรเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติและ Gala night 

 • ที่พักระหว่างการเข้าร่วมประชุมสภาคองเกรส

 • พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักพูด คณะลูกขุน และแขกจากนานาประเทศ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นเยาวชนจากประเทศสมาชิก UN และเปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร นักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป 

 • ผู้สมัครในฐานะผู้ก่อตั้งและสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 26 ปี เกิดในปี หรือหลังจากปี พ.ศ. 2536 

 • การส่งผลงานสำหรับเข้าชิงรางวัล ประกอบไปด้วย โปรเจคที่เป็น mobile or web-based ได้ เช่น  application, web pages, kiosk installations, SMS based products, games หรือ interactive productions โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ platform หรือช่องทางในการดำเนินการโปรเจค

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมจำเป็นจะต้องเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำเสนอและปฏิบัติ ไม่รับพิจารณาโครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือเป็นเพียงฉบับร่าง


โครงการที่สามารถเข้าร่วมได้

 • โครงการที่พัฒนาโดยนวัตกรเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี 

 • โครงการที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ UN SDGs ด้านใดก็ได้ 

 • ส่งมอบวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่มีข้อมูลอัดแน่นให้กับผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ 

 • มีส่วนประกอบเชิงดิจิตัลที่ชัดเจน เช่น websites, apps, SMS based solutions, loT, wearables เป็นต้น 

 • มีการตลาดรองรับหรือพร้อมนำเข้าสู่ตลาดแล้ว 

 สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ WSA Young Innovators Award 2019

หมดเขตรับสมัคร     31 กรกฎาคม 2562