news

Submit Entries for WSA Young Innovators Award 2019

2 กรกฎาคม 2019


, , ,

ที่มาที่ไป

เชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล WSA Young Innovators Award 2019 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม อายุไม่เกิน 26 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการลงมือปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN SCGs 

The World Summit Awards เป็นระบบการมอบรางวัลที่ไม่ได้มอบเป็นจำนวนเงิน แต่จะเน้นไปที่การส่งต่อความรู้ที่ยั่งยืนผ่านเครือข่ายทั่วโลก

กลุ่มรางวัล 

 • การร่วมมือของภาครัฐและพลเมือง 

 • สุขภาพ และสวัสดิภาพ

 • การเรียนรู้ และการศึกษา 

 • สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว 

 • วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

 • การตั้งถิ่นฐานและการขยายเมือง 

 • ธุรกิจและการพาณิชย์ 

 • Inclusion & Empowerment 

   

รางวัลที่จะได้รับ

 • เข้าร่วมสัมมนา Pitching 

 • ได้ใช้เวลา 5 นาที สำหรับ Pitching session ต่อหน้าผู้ชมจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมสภาคองเกรส

 • โปรแกรมเวิร์คช็อปทักษะสำหรับผู้ชนะ

 • บัตรเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติและ Gala night 

 • ที่พักระหว่างการเข้าร่วมประชุมสภาคองเกรส

 • พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักพูด คณะลูกขุน และแขกจากนานาประเทศ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นเยาวชนจากประเทศสมาชิก UN และเปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร นักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป 

 • ผู้สมัครในฐานะผู้ก่อตั้งและสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 26 ปี เกิดในปี หรือหลังจากปี พ.ศ. 2536 

 • การส่งผลงานสำหรับเข้าชิงรางวัล ประกอบไปด้วย โปรเจคที่เป็น mobile or web-based ได้ เช่น  application, web pages, kiosk installations, SMS based products, games หรือ interactive productions โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ platform หรือช่องทางในการดำเนินการโปรเจค

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมจำเป็นจะต้องเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำเสนอและปฏิบัติ ไม่รับพิจารณาโครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือเป็นเพียงฉบับร่าง

โครงการที่สามารถเข้าร่วมได้

 • โครงการที่พัฒนาโดยนวัตกรเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี 

 • โครงการที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ UN SDGs ด้านใดก็ได้ 

 • ส่งมอบวิธีแก้ปัญหาด้านดิจิตัลที่มีข้อมูลอัดแน่นให้กับผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ 

 • มีส่วนประกอบเชิงดิจิตัลที่ชัดเจน เช่น websites, apps, SMS based solutions, loT, wearables เป็นต้น 

 • มีการตลาดรองรับหรือพร้อมนำเข้าสู่ตลาดแล้ว 

 สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ WSA Young Innovators Award 2019

หมดเขตรับสมัคร     31 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

ชนิดของข่าวหรือกิจกรรม:
Opportunity

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below