news

The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator 

8 กรกฎาคม 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

WFP Innovation Accelerator Programme for High-potential Solutions to Hunger Worldwide

 

ที่มาที่ไป

The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator 

โครงการ Innovation Accelerator ภายใต้ The World Food Programme เป็นโครงการที่ช่วยระบุ บ่มเพาะ และประเมินทางออกที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก โครงการนี้สนับสนุน นวัตกร กลุ่มสตาร์ทอัพ และบริษัทในสังกัด WFP ทางด้านการเงิน โอกาสเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเวทีโลก 

The Accelerator เชื่อว่าหนทางการต่อสู้กับความอดอยากแร้นแค้นไม่จำเป็นต้องมีแผนการใหญ่โต แต่เชื่อในการระบุและทดสอบทางแก้ปัญหาในวิธีที่กระชับว่องไว สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้สามารถทดลองว่าสิ่งใดทำได้จริง และทำไม่ได้จริงในการแก้ปัญหาความอดอยาก ที่ที่เราสามารถแสดงความกล้าหาญ ชัดเจน ล้มลุกคลุกคลาน และประสบความสำเร็จ 

รางวัลที่จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 UDS หรือประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน พร้อมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ และสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากผู้สมัครเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ

 • จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในช่วงสมัคร จะเป็นประเภทแสวงผลกำไรหรือไม่แสวงผลกำไรก็ได้ 

 • นวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการประเมินนั้นจะต้องอยู่ในช่วง Minimum Viable Product (MVP) เป็นอย่างน้อย หากมีหลักฐานยืนยันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • แผนโครงการจะต้องแสดงวิธีการทำงานร่วมกับ WFP และสามารถสนองกลยุทธ์ในระยะยาวได้ 

หากผู้สมัครเป็นพนักงานใน WFP

 • ทีมงานของเขาจะต้องมีหลักฐานการสนับสนุนและการจัดการจาก Country Office 

 • ทุกคนที่ทำงานที่ WFP จะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเข้าร่วม โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบสัญญา

 • เป็นพนักงานที่ทำงานร่วมกับ NGOs ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

เกณฑ์การคัดเลือก

 • สร้างผลลัพธุ์หรือผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนตามกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในการขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสิ้นเชิง 

 • Feasibility มีความเป็นไปได้สูง รวมถึงเวลาในการสร้างผลลัพธ์ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และ user traction 

 • ระดับของนวัตกรรม 

 • ความยั่งยืนทางการเงิน โดยมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพา WFP funding 

 • ความแข็งแกร่งของทีมงาน ประสบการณ์ และความรับผิดชอบ

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ wfp-innovation-accelerator

หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562 

 

ชนิดของข่าวหรือกิจกรรม:
Opportunity

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below