เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว

16 กรกฎาคม 2562
ความยุติธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความเชื่อและศาสนา, กฎหมายและนโยบาย
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว
สถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศไทย เวียดนามและลาว เข้าร่วมประกวดโครงการชิงทุนกับกองทุนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์กรของกองทุนสิทธิมนุษยชน คือการส่งเสริมการสร้างบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมด้วยการสนับสนุนเสียงของผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

โดยสถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยต้องการโครงการจากภาคประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้
 1. ​เสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพบนโลกออนไลน์
 2. เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
 3. สิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
 4. ผู้ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคม
 5. สิทธิความเท่าเทียมสำหรับกลุ่ม LGBTI 
 6. ส่งเสริมระเบียบทางกฎหมายระหว่างประเทศและต่อต้านการหลีกเลี่ยงในการลงโทษทางอาญา (Immunity)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • องค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ประเทศ ดังต่อไปนี้ ประเทศไทย เวียดนาม และลาว โดยโครงการที่ทำงานข้ามพรมแดนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • องค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและทำงานลักษณะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
 • เงินทุนนี้ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมการส่งมอบบริการทางการเงิน
 • โครงการที่ส่งเข้าชิงทุนต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วง 15 กันยายน -  15 ตุลาคม 2562 โดยโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานหลายปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินรางวัลที่จะได้รับ สูงสุดโครงการละ 50,000 ยูโร หรือประมาณ 1,700,000 บาท

วิธีการสมัคร
 • ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอาจจำเป็นต้องศึกษานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเนเธอแลนด์ (Dutch Human Rights) ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Application Form  และส่งไปที่อีเมล์ ban-pa@minbuza.nl
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call for Proposals Human Rights Fund Thailand, Cambodia & Laos

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.