[Online Course] Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School 

23 กรกฎาคม 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

ชื่อคอร์ส

Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School 

 

คำอธิบาย

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) และมุ่งเน้นที่ความจำเป็นของการเรียนรู้แหล่งข้อมูลและรากเหง้าของปัญหาสังคม 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประกอบการทางสังคม จากมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและองค์ประกอบที่จะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสและพัฒนาไอเดียในการสร้างธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ในการเรียนภาคปฏิบัติ คุณจะได้คิดริเริ่มกระบวนการสร้างทีมและคิดหัวข้อปัญหาที่คุณต้องการจะแก้ไขด้วยกิจการทางสังคมของคุณในอนาคต คุณจะต้องทำงานร่วมกับทีมเพื่อทำวิจัยในหัวข้อนั้นและจะค่อยๆ เห็นถึงโอกาสที่ชัดเจนขึ้นและสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการกิจการเพื่อสังคมของคุณได้ 


รูปแบบของการเรียน
  • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 9 ชั่วโมง

  • เรียนผ่าน Coursera platform 

  • เริ่มเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

  • กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 

  • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Entrepreneurship Opportunities