Social Business Model and Planning for Social Innovation โดย Copenhagen Business School

06 สิงหาคม 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คำอธิบาย

คอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์สแรก ที่ชื่อคอร์ส Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และแนะนำให้ผู้ที่สนใจนคอร์สนี้ เรียนคอร์สที่ 1 ให้สมบูรณ์ก่อนเริ่มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจโดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) จากนั้นผู้จะได้เริ่มเขียนแผนธุรกิจของตนเอง ผู้เรียนจะสามารถประเมินรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของตน และเมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม และเลือกกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการระดมทุนทางสังคมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

 

รูปแบบของการเรียน

  • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง

  • เรียนผ่าน Coursera platform 

  • เริ่มเรียนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 

  • กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 

  • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Business Model and Planning for Social Innovation