Youth Co:Lab 2019 Respect Differences Embrace Diversity

10 กันยายน 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์

Youth Co:Lab 2019 

เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย

 

ที่มาที่ไป

หลายคนอาจมองว่า ทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นน้อยลง แต่รู้หรือไม่ ช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ‘ความขัดแย้ง’ ภายในกลับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งในระดับประเทศ สังคม องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล สร้างความสูญเสียอย่างนับไม่ถ้วน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 หลายประเทศต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 30 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นั่นคือจุดสำคัญที่เหล่ามนุษยชาติต้องหันมาทำความเข้าใจความขัดแย้ง ตั้งแต่ต้นตอการเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหา การเกิดซ้ำของปัญหา ความต่อเนื่องของความขัดแย้ง และร่วมกันหาหนทางป้องกันความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

 

สาเหตุของความขัดแย้ง?

สาเหตุของความขัดแย้งมีต้นเหตุมามาย สามารถมองได้ในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น

 1. ​ Identity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ตัวตน

 2. Resource Distribution ความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ

 3. Political Participation การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย

 4. Education  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

 5. Belief and Religion ความเชื่อทางศาสนา

 6. Access to Justice and Rule of Law การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เรากำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน ใน 6 ข้อที่กล่าวมา รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการป้องกันความรุนแรง เคารพสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและเปิดรับความหลากหลาย

 

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลที่ 1 - 100,000 บาท

 • รางวัลที่ 2 - 60,000 บาท 

 • รางวัลที่ 3 - 40,000 บาท 

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNDP และโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนอีกมากมาย 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น 

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ 

 • เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม

 • สนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) 

 • ทีม 3-4 คน อายุระหว่าง 18 - 29 ปี 

 • มีสัญชาติไทย 
   

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ Youth Co:Lab 2019

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2562 

 

หมายเหตุ: องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 3 วัน