news

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4 การประกวดเฟ้นหาไอเดียเทคโนโลยี เพื่อบ่มเพาะสู่ธุรกิจ

23 มกราคม 2015


, , , ,
c74410d741e88b6171e20ecc6fb3bc8d

การประกวดเฟ้นหาไอเดียเทคโนโลยี เพื่อบ่มเพาะสู่ธุรกิจทำเงิน ด้วยความรู้เข้มข้น หลากหลายมิติ ทั้งในกรอบและนอกกรอบ และกลยุทธ์ที่เฉียบคม พร้อมโอกาสำฝันสู่เถ้าแก่น้อยตัวจริง โดยทีมงานมืออาชีพที่สั่งสมประสบการณ์านับ 10 ปี ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท พร้อมทริปดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จากภาครัฐและเอกชน และอีกหนึ่งพันธมิตรจากภาครัฐร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันสู่การเป็น “ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อสร้างผู้ประกอยการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื้่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
  • เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ “ หรือผู้ที่มีไอเดียและผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Smart Innovation Award 2015 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นใหม่ต่อไป

คุณสมบัติ

  • โอกาสนี้เปิดกว้างสำหรับ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดระดับการศึกษา) ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี
  • มีความพร้อม ด้านผลงาน ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี หรือ ต้องการนำผลงานของตนเองออกสู่ตลาดในเขิวพาณิชย์ หรือต้องการนำผลงานเคยได้รับรางวัล หรือผ่านเวทีการประกวด จากทั้งในและนอกประเทศ ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2558

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.samartsia.com

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below