news

Glab เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการคิดแบบ Design Thinking

2 กุมภาพันธ์ 2015


, , , , , ,
debba7a66263764c7d8ac13f0911ecf6

G-LAB ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดอบรมสำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจพัฒนากระบวนการคิด เรียนรู้วิธีการคิดใหม่ๆ เพื่อค้นหานวัตกรรมทางสังคม ด้วยกระบวนการ Design Thinking 

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 10.30 – 16.00

รับจำนวนทั้งสิ้น 40 คน 

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ http://goo.gl/forms/Zt1FkGDtmx


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below