news

​Thomson Reuters Foundation’s Making Video News Training program for South East Asia

7 พฤษภาคม 2014


75301fff72722ab877ede89813101582

ผู้สมัครจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรม 5 วัน เกี่ยวกับการผลิตวีดีโอข่าว เป้าหมายของโครงการนี้คือการฝึกให้ผลิตข่าวสารผ่านทางรายการทีวีที่สร้างสรรค์ อบรมนี้จัดโดย Reuters television journalists ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-15 สิงหาคม 2557 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม

หมดเขต : 14 กรกฎาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.trust.org/course/?id=a05D000000LLMXZIA5

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below