news

2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme (EYAAP) inviting Youth, CSOs, and Social Enterprises

19 พฤศจิกายน 2019


, , , ,


ที่มาที่ไป

ASEAN Foundation เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “eMpowering Youths Across ASEAN Programme (EYAAP) 2019/20” 

ในปีนี้โครงการ ไม่เพียงเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วม แต่ยังเชิญชวนให้องค์กรภาคประชาสังคม และกิจการเพื่อสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย

รางวัลที่จะได้รับ

เยาวชน 100 คน รวมถึง องค์กรภาคประชาสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมเวิร์คชอปของ EYAAP ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ และทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรงบประมาณ กว่า 200,000 US Dollars หรือประมาณ 6 ล้านบาท (โดยแต่ละโปรเจคจะได้เงินสนับสนุนสูงสุด 20,000 US Dollars หรือประมาณ 6 แสนบาท) เพื่อสร้างโปรเจคเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สมัครในฐานะเยาวชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 • มีอายุระหว่าง 19-35 ปี ภายในปีที่สมัคร หรือนับถึงวันเกิดของตนในปี 2563 
 • เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากการฝึกสอน อบรม และการสื่อสารตลอดโครงการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และผู้สมัครจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งทักษะการพูดและการเขียน
 • สามารถเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2563 ได้ และสามารถเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ในต่างประเทศ 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 ได้ 
 • โครงการปีนี้มีรูปแบบใหม่ที่ให้องค์กรภาคประชาสังคมและกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมและเข้าร่วมเวิร์คชอป EYAAP ที่กรุงเทพฯ พร้อมกับเยาวชนทั้ง 100 คน และนำเสนอโปรเจคเพื่อชุมชนให้กับพวกเขา องค์กรประชาสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่มีเค้าโครงโครงการที่ดีที่สุดและแผนการที่มีความยั่งยืนจะได้รับโอกาสให้ร่วมงานกับเยาวชนเพื่อพัฒนาและสร้าง 10 โครงการเพื่อชุมชน ให้เป็นรูปธรรมร่วมกันในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วยเงินสนับสนุน 20,000 US Dollars ต่อโครงการ 

สำหรับผู้สมัครในนามองค์กรภาคประชาสังคม และกิจการเพื่อสังคม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องจดทะเบียนองค์กรภาคประชาสังคมและกิจการเพื่อสังคมในประเทศเจ้าภาพ 
 • โครงการเพื่อสังคมต้องอยู่ภายใต้ธีม การสร้างอำนาจให้ชุมชน (Community Empowerment), ศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts and Culture), ความหลากหลานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Diversity) หรือ การศึกษา (Education)
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจาก การฝึกสอน อบรม และการสื่อสารตลอดโครงการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 • สามารถเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2563 ได้ และ สามารถเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ในต่างประเทศ 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 ได้ 
 • ยอมรับข้อตกลงที่จะดำเนินการสร้างโครงการที่ยั่งยืนนอกเหนือจากระยะเวลา 2 สัปดาห์ของโครงการ
 • ยอมรับข้อตกลงที่จะให้คำปรึกษาเยาวชนจากหลากหลายประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการโครงการเพื่อชุมชน 
 • มีบัญชีธนาคารกับธนาคารหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม eMpowering Youths Across ASEAN Programme

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below