news

รางวัลที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Awards)

8 เมษายน 2015


, , , , , , ,
0a22422d449b43167e8e9f07c076472a

รางวัลที่อยู่อาศัยโลกกำลังเปิดรับนวัตกรรม ที่มีวิธีแแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและสามารถวัดผลได้ ในด้านความท้าทายเรื่องอยู่อาศัยในหลายชุมชนทั่วโลกที่กำลังเผชิญอยู่

BSHF เชิญชวนให้ โครงการนวัตกรรมที่อยู่อาศัยต่างๆ สมัครรับรางวัลที่อยู่อาศัยโลกปี 2015/16 เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับสำหรับการทำงานและรับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยในทุกๆปีจะมีการมอบเงินรางวัลมูลค่ากว่า £10,000 ให้กับผู้ชนะจำนวน 2 ทีม

หมดเขต 30 เมษายน 2015

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ World Habitat Awards

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below