news

Asia Social Innovation Award 2020: CALLING FOR CHANGEMAKERS!

9 กันยายน 2019


, , ,

สร้างความแตกต่าง เสริมการเปลี่ยนแปลง สู่ความหวังใหม่!

Asia Social Innovation Award 2020 ในหัวข้อ“ชุมชนเมืองสมัยใหม่” ได้เปิดรับผู้ที่มีไอเดียแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนเมือง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการเราที่จะจัดขึ้น ณ ฮ่องกงเป็นเวลา 4 วัน ที่จะมีทั้งการนำเสนอผลงานเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง (pitching competition) การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการแบบองค์รวม (holistic entrepreneurship development) รวมถึงการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

สมัครเลยที่ www.socialinnovationaward.asia
หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2562


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ