news

Youth Co:Lab 2019 Respect Differences Embrace Diversity

10 กันยายน 2019


, , ,

Youth Co:Lab 2019 

เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย

ที่มาที่ไป

หลายคนอาจมองว่า ทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นน้อยลง แต่รู้หรือไม่ ช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ‘ความขัดแย้ง’ ภายในกลับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งในระดับประเทศ สังคม องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล สร้างความสูญเสียอย่างนับไม่ถ้วน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 หลายประเทศต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 30 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นั่นคือจุดสำคัญที่เหล่ามนุษยชาติต้องหันมาทำความเข้าใจความขัดแย้ง ตั้งแต่ต้นตอการเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหา การเกิดซ้ำของปัญหา ความต่อเนื่องของความขัดแย้ง และร่วมกันหาหนทางป้องกันความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

สาเหตุของความขัดแย้ง?

สาเหตุของความขัดแย้งมีต้นเหตุมามาย สามารถมองได้ในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น

 1. ​ Identity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ตัวตน
 2. Resource Distribution ความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ
 3. Political Participation การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย
 4. Education  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
 5. Belief and Religion ความเชื่อทางศาสนา
 6. Access to Justice and Rule of Law การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เรากำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน ใน 6 ข้อที่กล่าวมา รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการป้องกันความรุนแรง เคารพสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและเปิดรับความหลากหลาย

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลที่ 1 – 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 – 60,000 บาท 
 • รางวัลที่ 3 – 40,000 บาท 

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNDP และโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนอีกมากมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น 
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ 
 • เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม
 • สนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) 
 • ทีม 3-4 คน อายุระหว่าง 18 – 29 ปี 
 • มีสัญชาติไทย 
   

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ Youth Co:Lab 2019

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2562 

หมายเหตุ: องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 3 วัน


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ