news

รับสมัครคนสร้างชาติและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

23 เมษายน 2015


, , , ,
db960d508868aa1d16c850c71438fd79

เราเชื่อว่า การที่เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศอย่างยั่งยืน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการศึกษาและสังคมไทย มองหางานที่แต่ละวันความท้าทายไม่เคยซ้ำพร้อมได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตัวเอง มาเข้าร่วมเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่กับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เข้าใจถึงปัญหาของสังคมไทย และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แล้วเวลา 2 ปีของคุณจะเปลี่ยนชีวิตเด็กหลายร้อยคนและเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป

ด่วน! ขยายวันปิดรับสมัครรอบสุดท้าย รุ่นปี 2015 วันที่ 3 พ.ค. นี้

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ผ่านทาง เว็บไซต์ http://teachforthailand.org/TH/fellowship.php

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below