news

2020 (YSI) Southeast Asia Innovation Programme

8 มกราคม 2020


, , , , , , , , , ,

ที่มาที่ไป

Young Sustainable Impact หรือ YSI กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2020 Southeast Asia Innovation Programme ที่จะชวนเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนแบบเต็มจำนวนนี้มุ่งเน้นการสร้างผู้สมัครให้เป็นนวัตกร และช่วยให้ได้ทำงานในทีมที่เข้มแข็งหรือสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหาทางด้านพลังงาน อาหาร และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยตนเองได้   โครงการจะช่วยสนับสนุนผู้มีศักยภาพและความตั้งใจท่ีจะสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

หัวข้อ

เจาะลึก 1 ใน 3 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้  

 • การเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน (Energy transition)
 • อาหารและเกษตรกรรมในอนาคต (Future of Food and Agriculture) 
 • ระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจ (Circular Economy) 

ในแต่ละหัวข้อนี้มีโอกาสและความท้าทายที่จะขับเคลื่อนผลกระทบ และสร้างสตาร์ทอัพด้วยศักยภาพทางการตลาดที่ไร้ขีดจำกัด 

รางวัลที่จะได้รับ

 • ทีมYSI เชิญชวนทีมเยาวชนที่มีความหลงไหลและตั้งใจจริง ทำความรู้จัก หลังจากนั้นสามารถเลือกที่จะตั้งกลุ่มทำงานเป็นทีม หรือทำงานด้วยตนเอง 
 • ความรู้ – YSI ได้พัฒนาหลักสูตรความยั่งยืนและองค์ความรู้ที่จะช่วยผู้สมัครให้สร้างบริษัทสตาร์ทอัพได้โดยเริ่มจากศูนย์ 
 • ทริป ณ ประเทศสิงคโปร์ – โดย YSI สนับสนุนทุนเต็มจำนวนให้กับผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งผู้สมัครจะได้พบกับเพื่อนร่วมทีม หรือทำงานด้วยตนเองในช่วงเวลานี้ ในระยะเวลา 9 วัน ณ สิงคโปร์ ผู้สมัครจะได้พูดคุยสื่อสารและเริ่มทำสตาร์ทอัพ โดยมีทีมงานสนับสนุนทั้งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โอกาสการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การตลาด การขาย ที่จะช่วยให้เริ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด 
 • ทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือเพิ่มเติม – YSI จะสนับสนุนผู้สมัครอีก 5 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ และผู้สมัครจะได้รับทุนสนับสนุนอีก $5,000 เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อตั้งสตาร์ทอัพของตนเพื่อให้ให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินและประสบความสำเร็จหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว 
 • เครือข่ายและชุมชน – YSI ได้ก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้ผู้สมัครได้เป็นส่วนร่วมและเรียนรู้เพิ่มเติมจากกลุ่มต่างๆ ได้ ซึ่งทาง YSI จะทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการสร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จต่อไป 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 18-35 ปี และมีสัญชาติอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 • เป็นผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะสร้างบริษัทสตาร์ทอัพ และมองหาผู้ร่วมก่อตั้ง หรือ มีความมั่นใจที่จะก่อตั้งบริษัทด้วยตนเอง 
 • เป็นผู้มีความหลงไหล ในหัวข้อ 3 หัวข้อที่กำหนด และแรงผลักดันที่จะร่วมแก้ปัญหา และปฏิบัติตามแผนการธุรกิจที่วางไว้ 
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  • แสดงประวัติผลปฏิบัติงานที่จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด 
  • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ได้
  • ได้เริ่มต้น หรือมีบทบาทสำคัญในวงการสตาร์ทอัพ ในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2020 (YSI) Southeast Asia Innovation Programme

หมดเขตรับสมัคร 18 มกราคม 2563


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below