news

มูลนิธิ Fine & Country กำลังเปิดรับผู้สนใจสมัครทุนพัฒนาโครงการเพื่อรับมือกับปัญหาคนไร้บ้าน ปี 2020

17 มีนาคม 2020


, , ,

ที่มาที่ไป

มูลนิธิ Fine & Country กำลังเปิดรับผู้สนใจสมัครทุน พัฒนาโครงการเพื่อรับมือกับปัญหาคนไร้บ้าน

เงินทุนสนับสนุนมุ่งเน้นให้กับมูลนิธิเพื่อคนไร้บ้านเป็นหลัก รวมถึงโครงการเพื่อบรรเทาความยากจน และการจัดหาบ้านให้คนยากไร้ โดยผู้เขียนโครงการจะต้องนำเงินทุนนี้ไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาคนไร้บ้าน การดูแลคนไร้บ้าน หรือโปรเจ็กต์ที่จะช่วยหาที่พำนักให้คนไร้บ้านได้อย่างถาวร 

รางวัลที่จะได้รับ

มูลนิธิมอบทุนสูงสุด £3,000 หรือประมาณ 120,000 บาท ต่อโครงการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • องค์กรที่สมัครจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการกุศล (Charity) และมีเอกสารยืนยันหมายเลของค์กรถูกต้อง 
  • มูลนิธิยินดีต้อนรับผู้สมัครจากทุกภาคส่วนของชุมชนหรือสังคม โดยไม่จำกัดเพศ อายุ หรือชาติพันธุ์ 
  • หนึ่งองค์กรสามารถยื่นได้หลายโครงการย่อย แต่ทางมูลนิธิกำหนดว่าโครงการย่อยนั้นต้องมีความแตกต่างจากโครงการหลักที่ยื่นสมัคร 
  • ใบสมัครที่ยื่นนอกเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  • ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเซ็นต์ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากไม่มีเอกสารทั้งสองก่อนวันปิดรับสมัคร ใบสมัครจะไม่ได้รับการอนุมัติ 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Fine & Country Foundation accepting Applications for 2020 Spring Grant Program

หมดเขตรับสมัคร

31 มีนาคม 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below