news

National Geographic Society Exploration Grant 2020

6 เมษายน 2020


,

ที่มาที่ไป

National Geographic Society เชิญชวนผู้นำทางสังคมร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาในหัวข้อ การอนุรักษ์ การศึกษา งานวิจัย การเล่าเรื่องและเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ Wildlife, Human Journey และ Changing Planet

รางวัลที่จะได้รับ 

เงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการที่นำเสนอ ระหว่าง  US$10,000 และ US$30,000 หรือราวๆ 320,000 บาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้ให้ทุนยินดีต้อนรับผู้สมัครจากทั่วโลก หากคุณกำลังวางแผนที่จะทำงานนอกชุมชนหรือต่างประเทศ คุณจะต้องกรอกข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมโครงการ ในฐานะผู้ร่วมทีมในท้องถิ่นลงในใบสมัครอย่างน้อย 1 คน 
  • ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ส่งใบสมัคร 
  • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้นำโปรเจ็กต์ได้เพียง 1 โครงการต่อ 1 ใบสมัคร  และจะต้องส่งรายงานสรุปและสื่อจากโครงการอื่นๆ ที่เคยเป็นผู้นำโครงการมาก่อน 
  • องค์กรสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ แต่จะต้องให้ผู้นำโครงการเป็นผู้สมัคร และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
  • นักเรียนไม่สามารถส่งใบสมัครในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้เขียนโครงการด้วยตนเองเท่านั้น 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม National Geographic Society – What we fund

หมดเขตรับสมัคร 22 เมษายน 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below