news

ทุน Changemaker หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม โดย PIM EEC

12 มิถุนายน 2020


ที่มาที่ไป

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะนวัตกรรมการจัดการ โดยมีสาขาย่อย ดังนี้ 

  1. นวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม 
  2. นวัตกรรมธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม 
  3. การจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (นานาชาติ) 
  4. การจัดการนวัตกรรมทางการค้า 

ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทางสถาบันยินดีมอบทุนให้โครงการ Changemaker จำนวน 10 ทุน สำหรับหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจผลิตนวัตกรรมเพื่อสังคม เรียนรู้กลไกการบริหาร สร้างแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเภททุนการศึกษา 

สำหรับโครงการ Changemaker ยินดีมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน 10 ทุน (หรือมากกว่า) แบ่งเป็น

  1. ทุน 100% (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะกรรมการ)
  2. ทุน 50% (สามารถผ่อนรายเดือน หรือกู้ กยศ. ได้) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 

Panyapiwat Institute of Management – EEC Campus

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ PIM EEC เด็กมีหัวคิด หรือ ส่งรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อ ไปที่ [email protected]  โดยแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะสมัครขอทุนในโครงการ Changemaker 

หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below