news

[Online course] Creativity & Entrepreneurship

30 มิถุนายน 2020


, ,

ชื่อคอร์ส

Creativity & Entrepreneurship

คำอธิบาย

“มาเรียนรู้ทักษะและฟังตัวอย่างจากผู้ประกอบการและนวัตกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งพวกเขาจะสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโลกคู่ขนานของเส้นทางผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ และบอกเล่าว่าทำไมจริงๆ แล้วทุกคนมีความเป็นผู้ประกอบการด้วยกันทั้งสิ้น” 

คอร์สนี้จะช่วยให้เราเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ภายใน และเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนเพื่อการพัฒนาในสายอาชีพหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนจะได้ดูบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ นวัตกร นักแต่งเพลง ผู้ผลิตรายการ นักการศึกษา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกมากมายที่จะมาเล่าเส้นทางสายอาชีพที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นผู้ประกอบการ ในรูปแบบของกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นสัญชาตญาณที่ทุกคนมีอยู่และสามารถปลดล็อคตัวเองได้ ผู้เรียนจะได้พัฒนารูปแบบความคิด ความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (insights) ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางผู้ประกอบการนี้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส

  • วิธีการจัดการหรือรับมือกับงาน หรือ สตาร์ทอัพประหนึ่งกำลังเรียนรู้เล่นเครื่องดนตรี
  • ทำไมการความเป็นผู้ประกอบการ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการประยุกต์ใช้ “ความคิดแบบนักดนตรี” ในฐานะตัวกลางในการสร้างความร่วมมือ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  • การแต่งเพลงเป็นสิ่งคู่ขนานที่เหมาะกับอาชีพและการพัฒนาสินค้าเป็นอย่างมาก 
  • และเหตุผลที่ความเป็นผู้ประกอบการมีอะไรมากกว่าแค่แผนธุรกิจ และข้อมูล

รูปแบบของการเรียน

  • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาวประมาณ 4 สัปดาห์ ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • เรียนผ่าน Online Platform ของ edX  สอนโดย BerkleeX
  • เริ่มได้ทันที 
  • เริ่มต้นเรียนได้ทันทีและกำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 
  • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Creativity entrepreneurship

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below