news

UNICEF Innovation Fund for Profit Technology Startups

13 กรกฎาคม 2020


ที่มาที่ไป

กองทุนด้านนวัตกรรมจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The UNICEF Innovation Fund) จะมอบทุนจำนวน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือสกุลเงินดิจิตัล) เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาธุรกิจสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงบ่มเพาะ และมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

UNICEF กำลังต้องการลงทุนในบริษัทที่กำลังพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)

  • การเงิน (Finance) ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถ ใช้ /ได้รับ/ และถือครองสกุลเงินดิจิตอล หรือสร้างระบบทางการเงินให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
  • การเชื่อมต่อ (Connect) กลุ่มต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่องานบริการ เพื่อสนับสนุนการทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ 
  • เพิ่มขีดความสามารถ (Empower) ในชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในเส้นทางใหม่ๆ 

ทั้งนี้ การให้ทุนสนับสนุน ไม่ได้จำกัดเพียงกลุ่มตัวอย่างด้านบน แต่หากบริษัทใดมีข้อเสนอและเทคโนโลยีที่น่าสนใจและสามารถปรับใช้ได้ในระดับสากล ก็สามารถนำเสนอให้เพื่อขอรับทุนได้

รางวัลที่จะได้รับ

  • เงินทุนจำนวน $100,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือในรูปแบบสกุลเงินดิจิตัล (Cryptocurrency) 
  • นอกเหนือจากเงินทุนสนับสนุน ทาง UNICEF ยังให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านการสร้า่งและขยายธุรกิจ การสร้างและเข้าถึงเครือข่ายและแพลตฟอร์มต่างๆ ไปจนถึง ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศเครือข่ายของ UNICEF 
  • กำลังดำเนินงานหรือมีความตั้งใจในการหาทางแก้ปัญหา ซึ่งเป็นไปในรูปแบบ Open source Technology (ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ซอร์สโค้ดได้) ภายใต้สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้ BSD, GNU, MIT (software), CERN, MIT, TAPR (hardware), or CC-BY (content) หรือเทียบเท่า
  • มีต้นแบบในการแก้ปัญหา (Prototype) ที่มีความน่าเชื่อถือจากผลการทดสอบเริ่มต้น 
  • วิธีการแก้ปัญหามีศักยภาพที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตของเด็กๆ 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม UNICEF Innovation Fund for Profit Technology Startups

หมดเขตรับสมัคร 26 กรกฎาคม 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below