news

Reimagine Education Conference and Awards

24 สิงหาคม 2020


ที่มาที่ไป

Reimagine Education Conference and Awards เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างอนาคตด้านการศึกษา  โครงการนี้ถูกออกมาแบบเพื่อนักการศึกษา บริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษา และองค์กรการศึกษาอื่นๆ ที่ทำงานเพื่อการพัฒนาในสาขาเหล่านี้ อาทิ การสอน (teaching delivery)  ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (learning outcomes) และอัตราการจ้างงานบัณฑิต (graduate employability)

Reimagine Education เป็นเวทีประชุมสัมมนาและการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับกับนวัตกรด้านการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก การสัมมนาที่นำสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันชื่อดัง ผู้นำในรั้วมหาวิทยาลัย ครู และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ให้มาเจอกัน เพื่อร่วมมือพัฒนาการสอนและการเรียนรู้สู่โลกอนาคต 

รางวัลที่จะได้รับ

ทุนสนับสนุน The Oscars of Education มูลค่า $50,000 หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้ชนะ จำนวน 2 รางวัล (จากทุกประเภท) 

ประเภทของรางวัล

 • Best Innovation in Artificial Intelligence
 • Best Distributed Program for Nurturing 21st-Century Skills
 • Educational App
 • E-Learning
 • Hybrid Learning
 • ICT for Teaching, Learning & Support
 • K12
 • Learning Assessment
 • Nurturing Employability
 • Nurturing Wellbeing and Purpose
 • Presence Learning & Teaching
 • Science of Learning
 • Sustainability Education
 • VR/AR

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไข

 • เอกสารการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
 • ใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและถูกต้อง หากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • โครงการที่ยื่นสมัครจะต้องมีความเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเท่านั้น โดยเฉพาะด้านการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ความเท่าเทียมและเข้าถึงการศึกษา หรือส่งเสริมอัตราการจ้างงานบัณฑิต ใบสมัครที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Reimagine Education Conference and Awards

หมดเขตรับสมัคร 13 กันยายน 2563

+1

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below