news

สถานทูตสาธารณรัฐเช็กเชิญชวนสมัครทุนพัฒนาโครงการท้องถิ่นขนาดเล็ก ปี 2564

9 ตุลาคม 2020


, ,

ที่มาที่ไป

สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเชิญชวนองค์กรที่สนใจสมัครทุนพัฒนาโครงการ ภายใต้กิจกรรม Small Scale Local Projects (SSLP) 2564 สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แต่ละโปรเจคสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาได้หลายภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม สุขภาพ การศึกษา และสังคมสงเคราะห์ โครงการทั้งหมดควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

รางวัลที่จะได้รับ

เงินทุนสนับสนุนเริ่มต้น 200,000 CZK (ประมาณ 270,000 บาท) ถึง 500,000 CZK (ประมาณ 670,000 บาท) 

หมายเหตุ ผู้ร่วมทุนของโครงการอื่นๆ สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางไม่ควรเกิน 25% ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องเป็นองค์กรที่ก่อตั้งถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและลาว รวมถึง
    • NGO หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร 
    • สถาบันวิชาการท้องถิ่นที่กำลังดำเนินโครงการในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ 
    • องค์กรระดับนานาชาติ หรือภูมิภาคที่กำลังทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
    • องค์กรตั้งแต่ระดับเทศบาล ไปจนถึงระดับชาติของประเทศผู้รับทุนที่กำลังดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
  • ทุกโครงการจะต้องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นโดยแท้จริง 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Small Scale Local Projects (SSLP) 2021 in Thailand and Laos

หมดเขตรับสมัคร 16 ตุลาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below