news

UNESCO Prize for the Use of ICT in Education

31 ตุลาคม 2020


ที่มาที่ไป 

UNESCO เปิดรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการเข้าชิงรางวัลยูเนสโก (UNESCO Prize) สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology) ในการศึกษา ในปีนี้ โดยธีมของการเข้าประกวดในปี 2020 คือ การใช้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

วิกฤตการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ของ  COVID-19 ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อและมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวิกฤตดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความจำเป็นในการสนับสนุนการพัฒนาของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของตน และการเรียนร่วมกัน เพื่อไม่เป็นเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพในการค้นหา และเข้าถึงกลุ่มคนที่ถูกกีดกัน หรือกลุ่มชายขอบ และจัดให้มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามโปรแกรมที่สอดคล้องกับผู้เรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการรับรู้ 

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้ชนะรางวัล 2 ท่าน จะได้รับคัดเลือกโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกตามคำแนะนำและการตัดสินจากคณะกรรมการระหว่างประเทศ และผู้ชนะแต่ละท่านจะได้รับรางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 778,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรระหว่างการเข้าร่วมพิธีในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 


คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • บุคคลทั่วไป สถาบัน องค์กรอิสระ (NGOs) หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร 
  • โครงการควรดำเนินต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 
  • โครงการ และองค์กรไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ UNESCO หรือได้รับเงินทุนใดใดจาด UNESCO 
  • เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหาที่ใช้ในโครงการควรได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าควรอยู่ในรูปแบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ มิใช่ฟรีเพียงระยะสั้นๆ โดยมีข้อจำกัด และต้องเสียค่าใช้จ่ายในภายหลัง

วิธีการสมัคร 

  • ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ จากนั้นกรอกใบสมัครออนไลน์
  • ผู้สมัครควรได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (National Commission of the UNESCO Member State) หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ UNESCO  
  • ผู้สมัครทุกท่านควรติดต่อกับคณะกรรมการฯ หรือองค์กรดังกล่าวก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสมัคร 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม UNESCO Prize for the Use of ICT in Education

หมดเขตรับสมัคร 18 ธันวาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below