news

โครงการ School Enterprise Challenge เพื่อสอนทักษะทางธุรกิจและทักษะชีวิต

5 พฤศจิกายน 2020


,

ที่มาที่ไป 

โครงการ School Enterprise Challenge 2020 เปิดรับสมัครครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วทุกมุมโลกที่สนใจและอยากจะสร้างธุรกิจจริงในโรงเรียนของพวกเขา โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นการสอนทักษะทางธุรกิจและทักษะชีวิต จัดขึ้นโดยมูลนิธิด้านการศึกษาที่ชื่อว่า Teach A Man To Fish ผู้สมัครจะต้องสร้างธุรกิจในโรงเรียนและส่งเข้าแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

ลักษณะของธุรกิจในโรงเรียน 

 • ธุรกิจที่โรงเรียนเป็นเจ้าของ บริหาร จัดการและดำเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน
 • สอนทักษะที่สำคัญและสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 • มีความยั่งยืน และเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี
 • สร้างผลกำไรให้กับโรงเรียน หรือสร้างประโยชน์ในชุมชนของคุณ

รางวัลที่จะได้รับ 

 • เงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.54 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  
 • สิ่งที่นักเรียนจะได้
  • ได้มีประสบการณ์การในการดำเนินธุรกิจจริง
  • เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ 
  • เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเวทีโลก 
 • สิ่งที่ครูจะได้
  • เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจ 
  • พัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ 
  • สร้างโปรไฟล์ในประวัติการทำงานให้ดีขึ้น 
 • ทุกโรงเรียนจะเริ่มแข่งขันที่รางวัลเหรียญทองแดง เพื่อไปชิงรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  • รางวัลเหรียญทองแดง – เป็นผู้เข้าร่วม School Enterprise Challenge และไม่เคยดำเนินธุรกิจในโรงเรียนมาก่อน 
  • รางวัลเหรียญเงิน – ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ดำเนินธุรกิจในโรงเรียนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจในระดับรางวัลเหรียญเงิน หรือเริ่มใหม่และดำเนินกิจการไปได้ดี และต้องการขยายและให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
  • รางวัลเหรียญทอง – ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ดำเนินธุรกิจในโรงเรียนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ต้องการพัฒนาต่อยอดธุรกิจระดับรางวัลเหรียญเงิน ผสมผสานกิจกรรมทางธุรกิจในตารางกิจกรรมของโรงเรียน และต้องการเพิ่มปริมาณการขายนอกพื้นที่โรงเรียน และพร้อมที่จะร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกัน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • โรงเรียนจากทุกประเทศสามารถเข้าร่วมได้ 
 • โครงการ School Enterprise Challenge เปิดรับสมัครโรงเรียนทุกประเภท รวมถึงระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยทศึกษา หรือวิทยาลัยเทคนิค/เทคโน สายอาชีพ 
 • มหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

วิธีการเข้าร่วม 

 • ทุกโรงเรียนสามารถเข้าร่วมได้ โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด และบัญชีออนไลน์เพื่ออัพโหลดใบสมัคร 
 • คุณครูที่โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ และแนะนำเด็กๆ ในดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  • ร่วมกันคิดไอเดียธุรกิจ
  • เขียนแผนธุรกิจ 
  • ก่อตั้งธุรกิจหรือกิจการของโรงเรียน เริ่มทำยอดขายและเขียนรายงาน

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม School Enterprise Challenge

หมดเขตรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below