news

AI for Social Good Workshop, Google

11 พฤศจิกายน 2020


, , ,
, , ,

ที่มาที่ไป 

Google เตรียมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอป AI for Social Good ที่ทำงานภายในองค์กรอิสระ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non-government organizations) โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมองค์กร NGOs ที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาชุมชนของตนเอง ร่วมกับนักวิชาการ และนักวิจัยของ Google เพื่อสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกัน 

Google เชื่อว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีและมีความหมายยิ่งขึ้น AI จะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการสำรวจและจัดการกับปัญหาหรือคำถามที่ยากและยังไม่มีคำตอบ แม้ว่า AI จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย กระบวนการแก้ปัญหาต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ธีมของเวิร์กชอป 

 • เกษตรกรรม 
 • การอนุรักษ์
 • สาธารณสุข 

รางวัลที่จะได้รับ 

Google จะช่วยจับคู่องค์กรอิสระกับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกัน อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการอยู่ก่อนแล้ว (NGO + Academic) ผู้สมัครสามารถส่งข้อเสนอโครงการในนามของการร่วมมือกันได้เช่นกัน 

ข้อเสนอโครงการแต่ละฉบับจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Google จากนั้นองค์กรที่ได้รับคัดเลือก และผู้ร่วมมือทางวิชาการจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริง (virtual workshop) เพื่อร่วมกันสำรวจการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับเวิร์กชอป AI for Social Good 

 • หลังจากการประชุม จะมีโอกาสให้ผู้สมัครส่งเอกสารข้อเสนอโตรงการที่ร่วมมือระหว่าง NGO และนักวิชาการ โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และจะได้รับการสนับสนุนจาก Google เพื่อผลักดันให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริงได้ ดังนี้ 
 • โอกาสที่จะได้รับคำปรึกษา และเข้าร่วมกับนักวิจัย วิศวกร ผู้จัดการฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมายจาก Google 
 • ได้รับเครดิตในการเข้าถึง Google Cloud เพื่อรับความช่วยเหลือและความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์
 • NGO จะได้รับการพิจารณารับเงินทุนสนับสนุนสูงสุดประมาณ 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 600,000 บาท) จาก Google.org เพื่อนำไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ รวมถึงการวัดและการประเมินผลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์​หรือ AI ด้วย
 • ฝ่ายนักวิชาการ จะได้รับรางวัลให้เป็น Impact Scholars ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเป็นผู้นำโครงการปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในโลกแห่งความเป็นจริง Impact Scholars จะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  (ประมาณ 300,000 บาท) อีกด้วย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • สำหรับ NGO: เวิร์กชอปนี้กำหนดให้ผู้สมัครระบุและเน้นปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญ และอธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์จะสามารถช่วยแก้ปัญหา เพื่อขยายผลได้อย่างไร 
  • ผู้สมัครต้องมาจาก NGO ในประเทศอินเดีย และประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิค
 • สำหรับนักวิชาการ: เวิร์กชอปนี้กำหนดนักวิชาการที่สนใจ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปรับใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
  • ผู้สมัครต้องเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ทั่วโลก 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม AI for Social Good Workshop, Google

หมดเขตรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below