news

Creative Shared Value Prize 2020 – Nestle-Ashoka Joint Venture

20 พฤศจิกายน 2020


,
, , , , ,

ที่มาที่ไป 

Nestle ได้เปิดตัวกิจกรรม Creating Shared Value Prize 2020 โดยร่วมมือกับ Ashoka เพื่อเฟ้นหาโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Nestle ที่ไม่ต้องการเห็นบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทรวมถึงพลาสติกต้องลงเอยด้วยการฝังกลบหรือกลายเป็นขยะ

รางวัล Nestlé Creating Shared Value (CSV) จึงเปิดโอกาสและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและสังคม องค์ไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรอิสระที่มีนวัตกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก และเชื่อมต่อนวัตกรรมที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จกับ Nestle เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ได้รับรางวัล บริษัท Nestle และสังคมโลก

Nestle มีความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งอนาคตที่ปราศจากขยะ แต่พวกเขารู้ดีว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากมาย พวกเขาจึงมุ่งมั่นมองหาทุกทางเลือกที่จะแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและท้าทายเป็นอย่างมาก และเปิดกว้างยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายที่จะสร้างผลลัพธ์ได้ทันที 

Nestle กำลังมองหาผู้ริเริ่มโครงการที่มีศักยภาพสูงเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ท้าทาย และสามารถตอบโจทย์ดังนี้ 

 1. นำเสนอวัสดุทางเลือกใดที่เรียบง่ายและและใช้งานได้อย่างปลอดภัยในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 2. สามารถนำเสนอรูปแบบการผลิตและระบบการจัดส่งที่ลดปริมาณและขจัดขยะได้
 3. บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะกลายเป็นอะไรได้บ้างหลังการบริโภค เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
 4. นำเสนอวิธีแก้ปัญหาพื้นฐานในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในชุมชน 
 5. มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และผู้ผลิตให้มีแนวคิดแบบ circularity ที่ใช้ทรัพยากรแล้วต้องนำมาสร้างใหม่ ใช้ใหม่ หมุนเวียน ไม่ปล่อยให้เป็นขยะ 

รางวัลที่จะได้รับ 

 • ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับ: 
  • คำแนะนำจากทีมงาน Nestle และเข้าร่วมอบรมกับ Ashoka
  • เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ System change 
  • ได้โอกาสในการรับเลือกเข้าเป็นสมาชิก Ashoka 
 • ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับ:
  • เวิร์คช็อปเรียนรู้ศักยภาพการทำงานร่วมกับ Netsle และทีมงาน 
  • เวิร์คช็อปออนไลน์เกี่ยวกับการร่วมสร้าง และการเปลี่ยนแปลงระบบกับพนักงานคนสำคัญของ Nestle และ Ashoka 
  • เข้าเรียนหลักสูตรของ Ashoka Europe Fellowship เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงระบบ ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ การเงินเพื่อสังคมแบบผสมผสาน เป็นต้น 
 • ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัล:
  • เป็นเงินทุนมูลค่า CHF 250,000 โดยแบ่งกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลพิเศษไม่เกิน 5 คน และผู้ชนะสูงสุด 1 คน 
  • คำแนะนำและที่ปรึกษาจาก Nestle 
  • ได้รับการนำเสนอสู่สังคมผ่านทางกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ของ Nestle และ Ashoka 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร 
 • เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงไม่แสวงหาผลกำไร แสวงหาผลกำไร หรือแบบผสม หรือมีผู้สนับสนุนด้านการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะภาษาอังกฤษดีทุกด้าน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Creating Shared Value Prize 2020 

หมดเขตรับสมัคร 6 ธันวาคม 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below