news

Microsoft เปิดรับสมัครทุน AI for Accessibility เพื่อสนับสนุนการสร้าง “เมืองอัจริยะและการคมนาคม”

26 พฤศจิกายน 2020


, , ,

ที่มาที่ไป 

บริษัทไมโครซอฟท์เปิดรับสมัครทุน AI for Accessibility เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินโครงการ โดยมอบเงินทุนสนับสนุน การลงทุนด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ 

ทุน AI for Accessibility สนับสนุนโครงการที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่วยเหลือผู้พิการ ไมโครซอฟท์มองหาบุคคลหรือทีมที่ไม่เพียงแต่หลงใหลในการทำให้โลกนี้มีการพัฒนาที่ทั่วถึง แต่รวมถึงการสร้างชุมชนเพื่อให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและได้รับประโยชน์สูงสุด ไมโครซอฟท์จึงอยากลงทุนในแนวคิดที่พัฒนาโดยผู้พิการหรือเป็นผู้มีส่วนร่วม

ไมโครซอฟท์ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ในสามด้านสำคัญดังนี้ 

  • ชีวิตประจำวัน – มีผู้พิการกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก แต่มีเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่พวกเขาต้องการ เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้และมีราคาไม่แพงช่วยให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การใช้ AI เพื่อการคมนาคม การศึกษาและสร้างเมืองอัจฉริยะ (smart cities) จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก้ผู้พิการได้ 
  • การสื่อสารและการเชื่อต่อ – สำหรับผู้พิการแล้ว เครื่องมือสื่อสารที่อำนวยความสะดวกเป็นสิ่งจำเป็น อุปสรรคทางการสื่อสารมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาชั่วคราวหรือถาวรได้ในทุกด้าน ไมโครซอฟท์สนับสนุโครงการที่จะสร้างและพัฒนาการเชื่อมต่อโดยการจัดหาอุปกรณ์ที่ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกได้ 
  • การจ้างงาน – อัตราการว่างงานทั่วโลกของคนพิการนั้นสูงกว่า 2-3 เท่าของคนปกติทั่วไป สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการจัดตั้งพระราชบัญญัติคนพิการชาวอเมริกัน (the American with Disability Act – ADA) AI สามารถช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในที่ทำงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มผู้มีความสามารถแต่ไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ 

รางวัลที่จะได้รับ 

เงินสนับสนุนประมาณ $10,000, $15,000 หรือ $20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000, 450,000 หรือ 600,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความจำเป็นของโครงการ) ซึ่งเงินสนับสนุนเหล่านี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การพัฒนาแบบจำลอง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอื่นๆ แอปพลิเคชันจะได้รับการประเมินจากนักพัฒนา องค์กรอิสระ นักวิชาการ นักวิจัย และนักลงทุน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระดับโลกที่เปิดรับผู้คนจากทุกประเทศทั่วโลก 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

โครงการนี้รับสมัครผู้คนจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งมาจากกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม องค์กรอิสระ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักลงทุนที่ทำงานเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม AI for Accessibility Grants

หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2563 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below