news

Atlantic Fellows for Social and Economic Equity: A funded Fellowship

30 พฤศจิกายน 2020


ที่มาที่ไป 

โครงการ Atlantic Fellows for Social and Economic Equity เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศ (International Inequalities Institute) ที่มหาวิทยาลัย  London School of Economics and Political Science ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ของทุน Atlantic Fellowships ทั่วโลก  

โครงการนี้มองหาผู้ที่กล้าหาญและพร้อมจะท้าทายกับอำนาจ ผู้ที่มองเห็นภาพรวมของความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เป็นผู้ที่มีจินตนาการและมีความกล้าที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเขาเห็นแนวทางแก้ไข ผู้ที่มีความเอาใจใส่และนำความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาสู่การปฏิบัติจริง และตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์ชีวิตที่เผชิญกับความไม่เท่าเทียมทั้งของตนเองและผู้อื่น และเป็นผู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในอาชีพ แต่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม และทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน 

ผู้เข้าร่วมจะได้มีส่วนร่วมในงานวิชาการที่เข้มข้น การพัฒนาความเป็นผู้นำ และแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้สมัครจะได้เข้าร่วมสมาคมนักวิชาการระดับสูงของโครงการตลอดชีพ

รางวัลที่จะได้รับ 

  • ทุนสนับสนุนสูงสุด 9 ทุน ต่อปี 
  • ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสพิเศษในการสำรวจตรวจสอบความไม่เท่าเทียม ในช่วงระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือน ผ่านชุมโมดูลของ AFSEE ที่แตกต่างและครอบคลุม ซึ่งเป็นโปรเจคที่เน้นการปฏิบัติ 
  • ผู้ได้รับเลือกสามารถประจำอยู่ ณ ประเทศบ้านเกิดของตนเองได้ และเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโมดูลต่างๆ ที่กำหนด 
  • เนื่องจากเวลาที่ลดลงและสถานที่ที่จำกัด ทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลางานได้ทั้งปี 
  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามความเหมาะสมและตรงกับผู้รับทุน 
  • ทุนนี้รวมถึงค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ทุน 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนโปรเจค การให้คำปรึกษา ค่าเดินทางไปและกลับจากกรุงลอนดอน-เคปทาวน์สำหรับแต่ละกิจกรรม ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวของระหว่างโครงการและได้รับคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว ซึ่งทางโครงการยังมีเงินทุนสำรองที่ผู้ได้รับคัดเลือกสามารถสมัครเพื่อขอเงินทุนเพิ่มได้ในกรณีฉุกเฉิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้จัดโครงการมีความสนใจและต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล แอฟริกา และอินเดีย อย่างไรก็ตามจะพิจารณาคุณสมบัตินี้ร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ  
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น 
  • ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุน หรือทุนการศึกษามาก่อน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Apply Atlantic Fellows for Social and Economic Equity: A funded Fellowship

หมดเขตรับสมัคร  31 มกราคม 2563 

รับชมวีดีโอ Application webinar ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below