news

One Young World: Lead2030 Challenge for SDG15

9 ธันวาคม 2020


,
, ,

ที่มาที่ไป 

ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม One Young World เปิดตัวโครงการ Lead2030 Challenge for SDG15 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากนิเวศบริการทางธรรมชาติ

ในการขยายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติและการใช้นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบนั้น บริษัทต่างๆ มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ และป่าไม้อย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันสามารถรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ  

Novartis มีจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านการดำเนินงานของตน  ตลอดจนซัพพลายเออร์ของพวกเขา และตั้งเป้าหมายที่จะลดการสร้างผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ การสร้างขยะและมลพิษทางน้ำให้น้อยที่สุด พวกเขามีความก้าวหน้าในกระบวนการแล้ว และความทะเยอทะยานของพวกเขาคือการเป็นผู้เร่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

Novartis มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 15) โดยการสนับสนุนโครงการที่สามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูล ดิจิทัล หรือที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างแนวปฏิบัติเชิงทีดี ปกป้อง ฟื้นฟู และใช้บริการต่างๆ จากระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการที่ส่งเข้าร่วมนั้นจะต้องช่วยแก้และจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

 • ความสามารถในการนำน้ำจืดกลับมาใช้ใหม่ (Freshwater recycling capacity)
 • การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ (Restoring biodiversity of the ecosystem)
 • การตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation) 
 • ปัญหาสภาวะแห้งแล้งแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Desertification)

รางวัลที่จะได้รับ 

โครงการที่นำเสนอวิธีแก้ได้ดีที่สุด และเป็นผู้ชนะ จะได้รับรางวัล 

 • 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) จาก Novartis 
 • ได้รับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Novartis เป็นเวลา 12 เดือน ทีมผู้ให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มศักยภาพวิธีแก้ปัญหาของคุณบนพื้นฐานความต้องการขององค์กร เช่น 
  • กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
  • วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูล 
  • การควบคุมและการประเมิน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติผู้สมัครและโครงการ

 • โครงการที่ทำมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 15 
 • มีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18 – 30 ปี เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ 
 • มีกรอบเวลาที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญ รวมถึงผู้รับผลประโยชน์ และสามารถเสนอผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลและมีการพิจารณาไตร่ตรองมาอย่างดี 
 • โครงการอยู่ในขั้นพร้อมใช้งาน มีผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 • วิธีการแก้ปัญหาต้องมีผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี เช่น ช่วยเพิ่มการจ้างงาน หรือพัฒนาทักษะต่างๆ 
 • ผลลัพธ์ของวิธีแก้ปัญหาของโครงการสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 • โครงการจะต้องสามารถบรรลุประสิทธิภาพและอยู่รอดได้โดยทรัพยากรที่สร้างขึ้น หรือเงินทุนและเงินบริจาคที่ได้รับ 
 • มีศัพยภาพในการทำงานได้ดี และดีขึ้นหลังจากได้ขยายและพัฒนาขอบเขตหรือขนาดของโครงการไปสู่ภูมิภาคอื่น 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม One Young World: Lead2030 Challenge for SDG15

หมดเขตรับสมัคร 18 ธันวาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below