news

2021 YSEALI Workshop for Entrepreneurs and Young Professionals

26 มกราคม 2021


,

ที่มาที่ไป 

The Asia Foundation ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศสิงคโปร์ได้จัดการประชุมปฏิบัติการในหัวข้อ “แรงงานในอนาคต” (Future Workforce) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีอายุ 20 ถึง 35 ปีทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะจัดอบรมแบบเสมือนจริง (virtual workshop) ขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม ไปจนถึง 23 พฤษภาคม 2564 

ประชุมปฏิบัติการแบบเสมือนจริงจะรวมสมัยประชุมต่าง ๆ เพื่ออบรมการสร้างทักษะออนไลน์ กิจกรรม วิทยากร ไปเยี่ยมชมบริษัทอเมริกันในประเทศสิงคโปร์แบบเสมือนจริง (virtual tour) ที่ให้ความสำคัญกับโครงการริเริ่มด้านแรงงานในอนาคต ตลอดจนการให้คำปรึกษาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้นำจากภูมิภาคและสหรัฐอเมริกา 

โครงการนี้จะเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมกว่า 60 ชีวิตจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดแสดงแนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) สำรวจความท้าทาย โอกาสของ 4IR และผลกระทบต่ออนาคตของการทำงาน และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

ตารางการจัดกิจกรรมนี้จะรวม กิจกรรมเต็มวันในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม การประชุมพูดคุย 2 ชั่วโมงทุกๆ เย็นของสัปดาห์ที่มีทั้งกิจกรรมที่ทำร่วมกันและงานรายบุคคล ไปจนถึงกิจกรรมเต็มวันของ 2 วันสุดท้ายของโครงการ

รางวัลที่จะได้รับ 

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจว่าความรวดเร็วของเทคโนโลนีและความก้าวหน้าทางดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงบริบทของการทำงานในเอเชียและทั่วโลกอย่างไร 
 • ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาในแต่ละด้าน 
 • สำรวจโอกาสในการขยายงานของตนเอง 
 • แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนของตน
 • ค้นพบลู่ทางสำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา และอาเซียน พวกเขาจะได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับ 4IR ได้ข้อมูลภายในบริษัทอเมริกันในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมในการจัดการกับแรงงานในอนาคต และสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เป็นสมาชิก YSEALI (หากยังไม่เป็นสมาชิก สมัครเลย!)
 • มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปีในวันที่สมัคร 
 • สัญชาติไทย 
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีความกระตือรืนร้นและสนใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชน มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายผ่านความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์และเสมือนจริงได้อย่างน้อย 36 ชั่วโมง จากวาระการประชุมของการอบรม 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2021 YSEALI Workshop for Entrepreneurs and Young Professionals

หมดเขตรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ 2564

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below