news

2021 Young Leaders Access Program

29 มกราคม 2021


, ,

ที่มาที่ไป 

Young Leaders Access เป็นโครงการพัฒนาผู้นำระยะเวลา 1 ปีที่จะช่วยเตรียมเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปี ให้เป็นผู้นำในชุมชนผ่านการพัฒนาความเป็นผู้นำ ความเป็นพลเมืองโลก การตระหนักรู้ และการกำหนดและวางแผนวิสัยทัศน์

ทีมงานของโครงการ Young Leaders Access Program (YLP) ที่ปรึกษา และผู้เข้ารับคำปรึกษาต่างทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมผ่านแนวคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ  และโครงการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม จึงทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ Local Change Through Global Exchange® ได้อย่างแท้จริง 

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ทีมงาน YLP กำลังดำเนินการตามโครงการเพื่อให้เสมือนจริงที่สุดโดยใช้โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-modules การสนทนาผ่านโปรแกรม Zoom และการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวแบบเสมือนจริงระหว่างที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการนี้จะเริ่มต้นด้วยการประเมินความต้องการของชุมชน (Community Needs Assessment) ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำแผนที่ความต้องการของชุมชนเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมเยาวชนให้เข้าใจชุมชนท้องถิ่นของตนเอง หลังจากทำการประเมินความต้องการของชุมชนแล้ว ผู้นำเยาวชนจะเข้าร่วมโปรแกรมอบรมเสมือนจริงแบบเข้มข้น (Intensive Virtual Program) เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนของตนเอง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจะใช้เวลา 7 เดือนในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ​ โดยได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงศิษย์เก่าของโครงการ (Alumni mentors and ongoin support) 

สิ่งที่จะได้รับ 

 • การประเมินความต้องการของชุมชน (2 เดือน)
  • ได้รับเครื่องมือ และความรู้ในการประเมินชุมชนของตนเอง
  • เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเข้าใจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 • การพัฒนาโครงการผ่านการอบรมเสมือนจริง (3 เดือน)
  • อบรมผ่านการประชุมออนไลน์กับวิทยากหลากหลายท่าน พูดคุยอภิปราย โมดูลอีเล็กทรอนิกส์ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้เข้าร่วมจะสามารถนำประเด็นในท้องถิ่นของตนเองไปสู่บริบทระดับโลกที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงอยู่ในจุดที่แตกต่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตน 
  • ผู้เข้าร่วมจะได้พิจารณาและไตร่ตรองด้วยว่าเครื่องมือและทักษะใดที่สามารถนำไปใช้กับแผนปฏิบัติการได้ 
 • การสนับสนุนและช่วยเหลือของพี่เลี้ยงศิษย์เก่า (7 เดือน) 
  • ผู้นำรุ่นใหม่จะถูกจับคู่กับที่ปรึกษาศิษย์เก่าซึ่งจะชี้แนะและให้คำปรึกษาพวกเขาในระหว่างการอบรม เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ปรึกษาจะคอยสนับสนุนผู้เข้าร่วมโดยอำนวยความสะดวกรายไตรมาส รวมถึงการสื่อสารทางไกลอย่างต่อเนื่อง  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง
 • ระบุปัญหาในชุมชนเพื่อหาทางแก้ไข 
 • อายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปี ในวันที่เริ่มโครงการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
 • มีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 • มุ่งมั่นที่จะทำการประเมินความต้องการของชุมชนให้เสร็จสิ้นในช่วงฤดูร้อน เข้าร่วมอบรมเสมือนจริงเป็นเวลา 3 เดือน และใช้เวลาในปีถัดไปเพื่อดำเนินโครงการชุมชนของตนเอง 
 • สามารถเข้าถึง E-mail และอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับศิษย์เก่า จาก MCW Global Team และโครงการผู้นำเยาวชนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของโครงการตลอดทั้งปี 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Young Leader Access Program 

หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2563 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below