news

มูลนิธิ Spencer เปิดรับสมัครผู้สนใจทุนโครงการวิจัยขนาดเล็กด้านการศึกษา

31 มกราคม 2021


ที่มาที่ไป 

มูลนิธิ Spencer กำลังเปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนงานวิจัยขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในวงกว้าง

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือ สนับสนุนการวิจัยที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่นในแนวคิดพัฒนาเชิงสติปัญญา และงานวิจัยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านการศึกษาที่เร่งด่วน รวมถึงโอกาสที่น่าสนใจต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษา ทางมูลนิธิต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาที่พัฒนาความรู้พื้นฐาน ซึ่งอาจจะส่งผลในระยะยาวต่อแนวความคิดด้านการศึกษา

รางวัลที่จะได้รับ

ทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposals) สำหรับ ทุนสนับสนุนงานวิจัยขนาดเล็กเพื่อการศึกษา จะต้องเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการด้านการศึกษา ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เน้นกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัยจะไม่ได้รับการพิจารณา (เช่น การประเมินโครงการ การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร ทุนการศึกษา เงินทุนโครงการ) นอกจากนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านการศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
  • ผู้วิจัยหลัก (Pls) และผู้วิจัยร่วม (Co-Pls) ที่สมัครโครงการเพื่อขอทุนวิจัยนี้ ต้องมีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาการ หรือสาขาวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสมในวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการศึกษา
  • ถึงแม้ว่านักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย แต่ไม่สามารถใช้ชื่อของพวกเขาในตำแหน่ง Pl หรือ Co-Pl ในข้อเสนอโครงการวิจัยได้
  • Pl จะต้องร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งยินดีจะทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารหากได้รับรางวัล มูลนิธิ Spencer ไม่มีนโยบายมอบเงินรางวัลแก่บุคคลโดยตรง องค์กรดังกล่าว ได้แก่ วิทยาลัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร มหาวิทยาลัย โรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ ที่มีการกำหนด 501 (c) (3) จาก IRS  เป็นต้น
  • ทุกข้อเสนอโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ดังนั้นจะต้องยื่นเป็นภาษาอังกฤษและงบประมาณต้องเสนอในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

วิธีการสมัคร 

  1. ลงทะเบียน
  2. กรอกประวัติ
  3. ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย
  4. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  5. รอการตรวจสอบ

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Spencer Foundation – Small Research Grants on Education

หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ