news

เปิดรับสมัครเยาวชน คนรุ่นใหม่ เสนอรายชื่อเข้าชิงรางวัล CSW65 Forum Young Feminist

6 กุมภาพันธ์ 2021


, , , , ,

ที่มาที่ไป 

ด้วยความร่วมมือขององค์กร  Women Have Wings องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร NGO CSW Youth Leaders & Young Professionals มีความยินดีที่จะมอบทุนรางวัลสนับสนุนแก่ผู้นำเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่มีโครงการหรือแนวคิดที่จะยกระดับความเสมอภาคทางเพศในแต่ละภูมิภาคของตน ทุกโครงการจะได้รับการนำเสนอผ่านทาง CSW65

ธีมรางวัล

 1. การสนับสนุน (Advocacy) – ทิศทางอนาคตของการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศคืออะไร?

ธีมนี้รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางเพศ ผู้หญิงในบทบาททางการเมืองและอำนาจการตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ การปกครอง การพัฒนาและแคมเปญสนับสนุนอื่น ๆ รวมถึงการวางแผนและการดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อเพื่อการสนับสนุนต่าง ๆ

 1. โครงการแรกเริ่ม (Grassroots projects) – โครงการแรกเริ่มที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในระดับรากหญ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินสนับสนุนตั้งต้น

โครงการใดก็ได้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศในสังคม กลุ่มแรงงาน การเมือง ธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ศิลปะ กีฬา ฯลฯ ข้อเสนอโครงการ (Proposals) สำหรับทั้งโครงการใหม่และโครงการเดิมที่มีอยู่จะได้รับการพิจารณา หากระบุอย่างชัดเจนว่าเงินสนับสนุนจะถูกบริหารอย่างไรในการพัฒนาแนวคิดหรือเพิ่มศักยภาพของโครงการเดิม

 1. เทคโนโลยีและศิลปะ (Technology and Arts) – การสร้างแพลตฟอร์มเกี่ยวกับประเด็นทางเพศที่จะเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนในพื้นที่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ธีมนี้สามารถรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์และเสนอโครงการ อาธิเช่น เว็บไซต์ บทความออนไลน์ (blogs) แอปพลิเคชันและการสนับสนุนรูปแบบอื่น ๆ ทางออนไลน์ หรือการแสดงออกทางศิลปะที่สื่อถึงความคิดของเยาวชนและมุมมองด้านปัญหาทางเพศ

รางวัลที่จะได้รับ 

 • เงินทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท สำหรับองค์กรผู้นำเยาวชนหรือองค์กรที่มีโครงการสนับสนุนแนวคิดสตรีนิยมรุ่นใหม่
 • ผู้นำเยาวชนส่วนบุคคล (อายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปีของช่วงเวลาการเสนอโครงการ) สามารถได้รับการเสนอได้ แต่เงินทุนสนับสนุนจะต้องดำเนินการผ่านทางองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

องค์กรที่เข้าร่วมจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการลงทะเบียนในแต่ละภูมิภาคของตน หรือมีผู้สนับสนุนทางการเงินซึ่งลงทะเบียนแล้ว เยาวชนในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ องค์กรจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าร่วมได้

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 1. รายละเอียดโครงการ 
  • หัวข้อโครงการ
  • คำอธิบายโครงการ (500 – 1000 คำ)
 2. เป้าหมายของโครงการ
  • มีการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างไร และระยะเวลาในการวางแผนไปจนถึงการดำเนินการโครงการนานเท่าไร
  • ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์
 3. องค์กรร่วม หรือเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
 4. วางแผนเพื่อการประเมินผลกระทบของโครงการอย่างไร 
 5. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ – การพัฒนาหรือจัดหาทรัพยากรของโครงการ
 6. คลิปสั้นนำเสนอโครงการ (Elevator pitch) ภายในระยะเวลา 1- 3 นาที  (optional – มีหรือไม่มีก็ได้)
 7. รายละเอียดผู้สมัคร 
  • ชื่อจริง-นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • ประเทศที่ถือสัญชาติ ประเทศที่พำนักและที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์
  • องค์กรที่คุณมีส่วนร่วมหรือสถาบันสนับสนุนทางการเงิน
  • CV

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม NGO CSW65 Young Feminist Awards

หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below