news

Yidan Prize รางวัลสำหรับสุดยอดแนวคิดด้านการศึกษา ประจำปี 2564

16 กุมภาพันธ์ 2021


, , , , , ,

ที่มาที่ไป 

มูลนิธิ Yidan Prize กำลังเปิดรับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 2021 Yidan Prize เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนระดับโลกเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาแนวความคิดด้านการศึกษาที่ล้ำสมัย

รางวัลนี้เป็นเป็นการรวมรางวัลด้านการศึกษา ซึ่งยกย่องบุคคล หรือกลุ่มที่มีสมาชิกถึง 3 คน ที่มีส่วนสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา

รางวัลที่จะได้รับ 

 • Yidan  Prize สำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา : รางวัลสำหรับผลงานที่มีส่วนสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษา
 • Yidan Prize สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา: รางวัลสำหรับสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
 • ทุกรางวัลประกอบด้วยเหรียญทอง และเงินรางวัลรวมกว่า 30 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 100 กว่าล้านบาท) โดยครึ่งนึงเป็นรางวัลเงินสด 15 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 57 ล้านบาท 
 • ส่วนที่เหลือ 15 ล้านเหรียญฮ่องกง คือเงินสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยขยายความคิดริเริ่มของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ผู้เสนอชื่อสามารถเป็นสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผู้นำทางความคิดด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้เสนอชื่อควรจะเป็นผู้รับรองที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย 
 • ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อสามารถเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่ม 3 คน สามารถเป็นครู นักวิจัย นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย หรือทนายความ และอื่นๆ การเสนอชื่อจะต้องแนบจดหมายแนะนำ (recommendation letter) อย่างน้อย 2 ฉบับจากผู้สนับสนุน
 • การเสนอชื่อตนเองนั้นจะต้องมีจดหมายแนะนำอย่างน้อย 3 ฉบับจากผู้สนับสนุน
 • ไม่สามารถเสนอชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้
 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ได้รับรางวัล Yidan Prize ในปีนี้ อาจจะถูกเสนออีกครั้งในอนาคต
 • กรรมการรางวัล Yidan กรรมการตัดสินและสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา ไม่อนุญาตให้เสนอชื่อหรือได้รับการเสนอชื่อ
 • ผู้เสนอรายชื่อและผู้สนับสุนไม่ควรจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ได้รับการเสนอ

ข้อจำกัด

 • ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในครอบครัวของคุณได้
 • ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ หากคุณเป็นหนึ่งในกรรมการของพวกเขา หรือคณะกรรมการตัดสิน หรือที่ปรึกษา
 • ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ล่วงลับได้ 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Yidan Prize 2021

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below