news

AFS Global You™ Changemaker program

5 มีนาคม 2021


คำอธิบาย 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงโลก และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกหรือต้องการที่จะเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์มากที่สุด  AFS Global You Changemaker คือโครงการสำหรับคุณ 

อีกหนึ่งในโครงการออนไลน์ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็จะสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมได้ ด้วยแนวทางที่แนะนำให้ โครงการออนไลน์เชิงนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเป็น Global Changemaker ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมของคุณได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ 

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของความเป็นพลเมืองโลก ผลกระทบต่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม การคิดเชิงออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับนวัตกรรม
 • ฝึกการวิจัยและศึกษาสังคมของคุณและประเด็นผลกระทบทางสังคม
 • พัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีและมีความหมาย
 • เปลี่ยนแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคุณให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้และทดสอบในชีวิตจริง
 • ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโมเดลต้นแบบของคุณจากคณะกรรมการผู้ประเมินจาก AFS และ Center for Social Impact Strategy จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pensylvania, USA) 
 • พัฒนาการตระหนักรู้ (self-awareness) โดยวิเคราะห์ความเข้าใจอัตลักษณ์และมุมมองทางวัฒนธรรมของคุณรวมทั้งของผู้อื่น
 • โต้ตอบและมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเปิด (open dialogue) กับเพื่อนจากทั่วโลก
 • วิเคราะห์ประเด็นปัญหาระหว่างวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจบริบทว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง

รางวัลที่จะได้รับ

หากคุณบรรลุข้อกำหนดทั้งหมดของโครงการ คุณจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงสำหรับ ความเป็นพลเมืองโลกเพื่อผลกระทบทางสังคม (Global Citizenship for Social Impact)  โดย AFS และ School of Social Policy & Practice จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

AFS Global You Changemaker เป็นโครงการระดับโลกและดำเนินการผ่านทางออนไลน์ 100% ถูกออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 17 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และมุ่งมั่น
 • อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีต่อโลก
 • ต้องการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของคุณเอง
 • ต้องการสร้างเครือข่ายกับเพื่อน ๆ ทั่วโลก
 • มีทักษะการเขียนและความเข้าใจด้านการพูดทางภาษาอังกฤษขั้นสูง

รูปแบบของการเข้าร่วม

 • ออนไลน์ 100%
 • มีหน่วยการเรียนรู้ทางออนไลน์ ทั้งหมด 18 หน่วย ประกอบด้วยวีดิโอ กิจกรรมต่างๆ แบบทดสอบและการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งมีการประชุมแบบสด 5 ครั้ง ซึ่งคุณจะได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมงานกับเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก
 • คุณจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์เพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จ (ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์)
 • ค่าใช้จ่าย 490 ดอลล่าร์สหรัฐ  หรือประมาณ 14700 บาท จ่ายครั้งเดียว 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ AFS Changemaker

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below