news

ASEAN Social Enterprise Development Programme โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอาเซียน

12 มีนาคม 2021


ที่มาที่ไป 

มูลนิธิอาเซียนได้รับการสนับสนุนจาก GIZ ในนามของ German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ SAP เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอาเซียน ชื่อว่า  ASEAN Social Enterprises Development Programme (ASEAN-SEDP)

โครงการนี้จะช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมในอาเซียนได้เข้าถึงหลากหลายโอกาสที่สำคัญ ที่จะพัฒนาธุรกิจของพวกเขาโดยผ่านการให้คำปรึกษา การอำนวยความสะดวก การแลกเปลี่ยนความรู้จากเครือข่ายของธุรกิจเพื่อสังคมในภูมิภาค การจัดหาเงินทุน รวมทั้งการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ (Market places) โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันก็มีผลต่อการบรรเทาความยากจน ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ SDGs 

ASEAN-SEDP ถูกออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งขึ้นโดยผ่านการขับเคลื่อนของธุรกิจเพื่อสังคม อ้างอิงจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งโครงการนี้ มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมสำหรับเยาวชนในอาเซียนให้เกิดขึ้น

องค์กรอาเซียนรวมทั้งการสนับสนุนจาก GIZ และ SAP จะประยุกต์ใช้โครงการการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนผ่านโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและการให้คำปรึกษา
 • เสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมที่นำโดยเยาวชนจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนผ่านทาง (1) การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการเงิน (3) เพิ่มการเข้าถึงตลาดและความเป็นสากล และ (4) ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและขีดความสามารถของคน
 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG 1 ขจัดความยากจน, SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ, SDG 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ, SDG 12 การผลิตและบริโภคอย่างรู้คุณค่า, และ SDG 13 การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศผ่านทางการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายที่ระบุในส่วนของความท้าทาย

รางวัลที่จะได้รับ 

 • การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
 • เครือข่ายสู่ตลาด 
  • โครงการจะให้การเข้าถึงธุรกิจเพื่อสังคมที่คัดสรรให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการทั่วโลก ประกอบด้วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษาจะสนับสนุนการให้การเข้าถึงนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เลือกทั้งหมดสามารถเริ่มต้นการขายหรือการเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ การสนับสนุนมีให้ในระหว่างกรให้คำปรึกษารอบที่ 2
 • โอกาสและการนำเสนอผลงาน 
  • การอัพเดตทุนที่เกี่ยวข้อง อีเว้นท์และรางวัลเพื่อที่จะเร่งพัฒนาโครงการ
  • จัดแสดงความคิดริเริ่มและผลิตภัณฑ์ของตนในแพลตฟอร์มของขอบเขตอาเซียน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ธุรกิจเพื่อสังคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ที่กำลังดำเนินโครงการและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ SDG ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะมีสิทธิ์สมัคร:

 • สมาชิกในทีมของธุรกิจเพื่อสังคม 50% มีอายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ใน 1 ทีมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน และมีสมาชิกที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 1 คน
 • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือด้านนานาชาติและข้ามพรมแดน จึงเป็นความต้องการอย่างยิ่งที่สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน มีสัญชาติและ / หรืออาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกต่างกัน 
 • สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องกำลังอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนดังต่อไปนี้ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, และเวียดนาม
 • หากได้รับเลือก แต่ละทีมจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
 • ธุรกิจเพื่อสังคมจะต้องอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ เป็นโครงการในท้องถิ่นและดำเนินการมานานกว่า 5 เดือนแล้ว (จะได้เปรียบ) และแสวงหาการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญมาโดยตลอดเพื่อการพัฒนา การเติบโตและ/หรือ เงินทุน
 • ในทีมต้องมีสมาชิกที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากโครงการนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ASEAN Social Enterprises Development Programme

หมดเขตรับสมัคร  31 มีนาคม 2564 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below