news

Google.org: Impact Challenge for Women and Girls

6 เมษายน 2021


, ,
, , , , , ,

ที่มาที่ไป 

Google.org Impact Challenge เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นขอเงินทุนสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ

โครงการ​ GIC จะสมทบทุนสนับสนุนจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณกว่า 782 ล้านบาท) ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ที่สร้างเส้นทางสู่ความก้าวหน้าและส่งเสริมผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โครงการเพื่อการกุศลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนสูงถึง 2 ล้านเหรียญ (หรือประมาณกว่า 62 ล้านบาท) พร้อมทั้งโอกาสในการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Google

ความเหลื่อมล้ำทางเพศ เป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่เราเผชิญอยู่ในสังคม อีกทั้ง COVID-19 ได้ทำให้อนาคตทางเศรษฐกิจของผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ทาง Google.org เชื่อว่าการแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่นี้ จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกัน และผู้ที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ มักจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุด

Google.org ต้องการที่จะสนับสนุนองค์กรที่ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิง ได้เปลี่ยนศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เป็นแรงขับเคลื่อน ตั้งแต่โครงการที่จัดการกับอุปสรรคเชิงระบบ ไปจนถึงความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สู่การปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาความเป็นอิสระทางการเงิน และอื่น ๆ

รางวัลที่จะได้รับ 

แต่ละองค์กรที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนระหว่าง 3 แสนดอลลาร์สหัฐ (หรือประมาณกว่า 9 ล้านบาท) ถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณกว่า 62 ล้านบาท) รวมถึงการสนับสนุนอื่น ๆ จาก Google องค์กรที่ได้รับคัดเลือกนี้ จะประกาศผลในปลายปี 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร 

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้แก่ทุกองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษาหรือการวิจัยของรัฐ หรือบริษัท กิจการเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไร โดยมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลอย่างชัดเจน ทาง Google กำลังมองหานักพัฒนา ที่เข้าใจความต้องการทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในประเทศของตน ดุลพินิจในการพิจารณาว่าองค์กรหรือโครงการใดจะได้รับทุนสนับสนุนนั้นขึ้นอยู่กับทาง Google.org 

องค์กรของคุณต้องมีสำนักงานที่จดทะเบียนในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากองค์กรและโครงการตั้งอยู่ในประเทศไครเมีย คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ หรือซีเรีย จะไม่มีสิทธื์ในการสมัคร รวมทั้งบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การสมัคร

  • ผลลัพธ์: โครงการที่เสนอจะสร้างหนทางสู่ความก้าวหน้าให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่างไรหรือช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่และมีขอบเขตเพียงใด การประยุกต์ใช้งานมีพื้นฐานจากการวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ ผู้คนจำนวนเท่าไหร่ที่จะได้รับผล หากโครงการประสบความสำเร็จและอยู่ในระดับใด
  • นวัตกรรม: อะไรคือแนวทางหลักสำคัญหรือนวัตกรรมที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากโครงการอื่นในเชิงปรัชญาหรือการดำเนินการ อะไรที่ทำให้โครงการที่เสนอมีความพิเศษ
  • ความเป็นไปได้: ทีมของคุณมีการพัฒนาเป็นอย่างดี มีแผนที่ใช้ได้จริง รวมทั้งความเชี่ยวชาญและทักษะที่เหมาะสมในการดำเนินการตามข้อเสนอหรือไม่ ทีมของคุณได้มีการระบุผู้ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในด้านนั้น ๆ สำหรับการนำไปใช้งานหรือไม่ เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความต้องการของผู้ที่คุณดำเนินโครงการให้ ทีมของคุณมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้นำหรือไม่
  • ขอบเขต: หากประสบความสำเร็จ โครงการนี้จะขยายขนาดเกินข้อเสนอเริ่มต้นได้อย่างไร สามารถปรับขยายได้โดยตรง เป็นแนวทางสำหรับโครงการอื่นหรือในด้านอื่น ๆ ได้หรือไม่

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Google.org: Impact Challenge for Women and Girls

หมดเขตรับสมัคร 9 เมษายน เวลา 23:59 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below