news

เปิดรับสมัครการแข่งขัน the WE Empower UN SDG Challenge 2021

9 เมษายน 2021


, ,

ที่มาที่ไป 

เปิดรับสมัครการแข่งขัน  The WE Empower UN SDG Challenge เป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรก สำหรับสุภาพสตรีที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่กำลังก้าวตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชุมชนได้ปฏิบัติเพื่อสร้างโลกในรูปแบบที่ต้องการ ภายในปี 2030

การแข่งขันนี้ ให้เกียรติผู้นำสตรีที่มีความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก โดยการสนับสนุนผลักดัน SDGs ให้ก้าวหน้า ผ่านแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ดำเนินรอยตาม โอกาสนี้ได้เล็งเห็นถึงผลงานการพัฒนาและมอบการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้รับรางวัล พร้อมทั้งโอกาสในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับโลกที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อพัฒนาธุรกิจ  ทั้งนี้ จะยกระดับและนำเสนอผลงานอันทรงคุณค่าที่ผู้ประกอบการสตรีและผู้นำทางธุรกิจสามารถทำได้ต่อ SDGs และแก้ปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

จุดมุ่งหมาย 

เชิดชูเกียรติ : ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสตรีที่สนับสนุนและบรรลุ SDGs ผ่านแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเพื่อดำเนินรอยตาม

 การลงทุน : สนับสนุนผู้ประกอบการสตรีผู้ที่เป็นสุดยอดแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยมอบการเข้าถึงทุนสนับสนุน การฝึกอบรมพิเศษ การสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการช่วยให้เข้าถึงผลงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

จุดประกาย: จุดประกายความตระหนักรู้ต่อประชาคมโลกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการสตรีที่สามารถทำได้ ในการมีส่วนร่วมผลักดัน SDGs รวมทั้งอุปสรรคที่พวกเขายังคงเผชิญอยู่

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้ที่ได้รางวัลจะได้โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดย Diane von Furstenberg ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการองค์กร Vital Voices นักออกแบบแฟชั่น และนักเคลื่อนไหว โดยนำเสนอธุรกิจเพื่อโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 620,000 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ผู้เข้ารอบจะต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการธุรกิจ (เช่น การคืนภาษีและ / หรือบันทึกทางการเงินที่ตรวจสอบแล้ว):

  • เป็นผู้ประกอบการสตรีที่มีความสามารถในการตัดสินใจในธุรกิจหรือองค์กร
  • ธุรกิจหรือองค์กรได้จัดตั้งขึ้นโดยมีอายุมากกว่า 3 ปี
  • มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 3 คน (หรือเทียบเท่าเต็มเวลา)
  • ธุรกิจหรือองค์กรสร้างรายได้จากยอดขายหรือรายได้ต่อปีอย่างน้อย $100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • มีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีอายุอย่างน้อย 21 ปี
  • สามารถเดินทางไป New York และเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน จนถึง วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021 (ตามอนุญาตให้มีการจำกัดการเดินทางของ COVID-19) และหากมีความจำเป็น ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการเสมือนจริงได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2564

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม The WE Empower UN SDG Challenge

หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2564


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below