news

เปิดรับสมัคร Global Investors Hub Challenge 2021

16 เมษายน 2021


,
, ,

ที่มาที่ไป 

เปิดรับสมัครโครงการ 2021 Global Investors Hub Challenge สำหรับธุรกิจ Startup, ผู้ประกอบการและบริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันพิเศษ เพื่อพิชิต “เครื่องมือช่วยชีวิตทางการเงิน” ( financial lifeline) การให้คำปรึกษา รวมถึงการยกระดับเครือข่าย  ความเข้าใจด้านการตลาด และการสนับสนุนที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของคุณในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ

Global Investors Hub กำลังสนใจในภาคธุรกิจหรือโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีพื้นที่รองรับการขยายขนาดของโครงการ และความสามารถในการจ้างงาน เพื่อ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030

การสร้างและขยายพื้นที่รองรับ (The  global footprints) เตรียมไว้เพื่อการรวมกลุ่มระดับสากล สำหรับเหล่าธุรกิจ Startup, ผู้ประกอบการ,  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และบริษัทต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน วิสัยทัศน์ของพวกเขาสอดคล้องกับสหประชาชาติ 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งมีการวางแผนเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า และมีความยั่งยืนสำหรับทุกคน รวมถึงข้อเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน และการร่วมมือกันของทุกประเทศทั่วโลก 

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้ชนะ 50 ลำดับ ที่ได้รับคัดเลือกจากข้อเสนอที่น่าสนใจ จะได้รับโอกาสจากแหล่งเงินทุน Venture Capital Fund ซึ่งมีระดับการสนับสนุนตั้งแต่ 5,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ประมาณ 150,000 บาท) ไปจนถึง 500,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ประมาณ 15 ล้านบาท) 

ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • โครงการนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจจากทั่วโลกตามทวีปดังนี้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ
  • Startup ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและอื่นๆ สามารถสมัครเข้าร่วมได้
  • บุคคลที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Global Investors Hub Challenge 2021

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2564 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below