news

เปิดรับสมัครโครงการ 2021 YSEALI Academic Fellowship สำหรับเยาวชนไทย

19 พฤษภาคม 2021


, , ,
, , ,

ที่มาที่ไป 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (Embassy of the United States) มีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครโครงการ Fall 2021 YSEALI Academic Fellowship ให้กับผู้สมัครจากประเทศไทย ที่มีความสนใจในหัวข้อ

 • การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement) 
 • ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Issues) 
 • กิจการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) 
 • การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ (Economic Development)

จะมี 2 สถาบันในแต่ละหัวข้อ และมีผู้เข้าร่วมในแต่ละสถาบันสูงสุด 22 คน โครงการนี้จะใช้รูปแบบผสมผสานระหว่าง การดำเนินโครงการแบบเสมือนจริงในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2021  และในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ของฤดูใบไม้ผลิในปี 2022 จะให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและเงื่อนไขการเดินทาง

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) คือโครงการการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาค ทลายขีดจำกัดที่แบ่งแยกผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเชื่อมโยงผู้นำรุ่นใหม่เหล่านั้นเข้ากับสหรัฐอเมริกา ในตอนท้าย โครงการ YSEALI Academic Fellowship จะนำพาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากขึ้นในด้านทักษะวิชาชีพและความเป็นผู้นำ ซึ่งผู้ดำเนินโครงการ YSEALI Academic Fellowship มุ่งเป้าไปที่ผู้นำรุ่นเยาว์อายุ 18-25 ปี

หัวข้อ 

ทางสมาคมจะมุ่งเน้น 1 ใน 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 • การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement)
 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Issues)
 • การประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาระบบเศรฐกิจ (Social Entrepreneurship and Economic Development)

รางวัลที่จะได้รับ 

 • เงินทุนสนับสนุนโครงการ จากข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดูแลนั้น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ เงินสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้เข้าร่วมในช่วงการดำเนินโครงการแบบเสมือนจริง ค่าเดินทาง  การติดตั้งใช้งานโปรแกรม การเดินทางภายในประเทศและภาคพื้นดิน หนังสือ วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยและการยังชีพ
 • สิทธิประโยชน์สุขภาพ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 100,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท) โดยมีส่วนร่วมจ่าย (Co-pay) 25 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 780 บาท)  สำหรับตลอดระยะเวลาของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้สนใจสมัครโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ในช่วงสมัคร
 • เป็นพลเมืองของประเทศไทย
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในระดับสูงกว่า หรือสำเร็จการศึกษาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
 • มีความเชี่ยวชาญในทักษะการอ่าน การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
 • ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2021 YSEALI Academic Fellowship for the Youth of Thailand 

หมดเขตรับสมัคร  30 พฤษภาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below