news

เปิดรับสมัครทุนโครงการ One Young World

9 มิถุนายน 2021


,

ที่มาที่ไป 

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนโครงการ One Young World เพื่อการเชิดชู ประชาสัมพันธ์และสร้างโครงข่ายกับผู้นำเยาวชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า ด้วยความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การระบาดของโควิด-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อทุกวิถีชีวิตของผู้คนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในการเผชิญหน้ากับการระบาดครั้งยิ่งใหญ่นี้ เยาวชนได้แสดงถึงแรงผลักดันของพวกเขา รวมทั้งความสามารถที่จะเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยในแนวหน้า การทำให้เกิดการตระหนักในด้านสุขภาพและการให้ความรู้แก่สังคม หรือการสนับสนุนช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ทำให้เล็งเห็นว่า ผู้นำเยาวชนนั้นมีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อวิกฤตที่คาดไม่ถึงของโลก

Pfizer กล่าวว่า ทุนโครงการ One Young World Scholarship ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่โดนเด่นเห็นได้ชัดในการตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้ได้รับทุนจำนวน 50 คน จะได้รับสิทธ์ในการเข้าร่วมการประชุม  One Young World Summit 2021 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม นอกจากนี้ ผู้ได้รับทุนยังได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน One Young World Ambassador ซึ่งประกอบไปด้วยนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) กว่า 12,000 คน จากมากกว่า 190 ประเทศ

ทุนดังกล่าวนี้ มีความประสงค์ให้แก่ผู้นำเยาวชน ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมต่อการระบาดครั้งใหญ่ของ โควิด-19 และการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพรวมทั้งการเข้าถึง

ทุนนี้สนับสนุนอะไรบ้าง

 • การเข้าถึง One Young World Summit 2021 ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 กรกฎาคม 2564
 • การเป็นสมาชิกของชุมชน One Young World Ambassador 
 • การมีส่วนร่วมในการประชุมพิเศษต่างๆ รวมถึงการพบปะกับผู้บริหารของไฟเซอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ทุนดังกล่าวนี้มีความประสงค์สำหรับผู้นำเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมต่อการระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ และ/หรือส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการเข้าถึง ดังนี้

 • ให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยโควิด-19
 • ส่งเสริมการตระหนักถึงความเสี่ยงของโควิด-19 และมีส่วนที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในสังคม
 • สนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ปกป้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันด้านสุขภาพ
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาทางดิจิตอล เพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงการให้ความรู้และการเข้าถึงด้านสุขภาพ
 • ความคิดริเริ่มที่รับมือกับผลกระทบทางอ้อมของการระบาดใหญ่เช่น การตอบสนองต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
 • นอกจากเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ Pfizer
 • ทุนนี้ยินดีรับใบสมัครจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมที่มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชปฏิบัติ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการ ผู้นำด้านการกุศล นักวิชาการและนักกิจกรรมชุมชน
 • พลเมืองของทุกประเทศสามารถสมัครทุนนี้ได้

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Pfizer One Young World Scholarship 

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below