news

เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์เยาวชนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19” (YOUTH+ Virtual Exchange on COVID Experience)

2 กรกฎาคม 2021


, ,

ด้วยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์เยาวชนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19” (YOUTH+ Virtual Exchange on COVID Experience) ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมออนไลน์ 6 ครั้ง ระหว่างเยาวชนไทยและเนปาล ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 โดยเริ่มต้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ไปจนถึง 19 กรกฎาคม 2564 โดยทางผู้จัดงานได้มีล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ และล่ามภาษามือ พร้อมสำหรับการเข้าร่วมของเยาวชนในแต่ละกลุ่ม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาไอเดียในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนรวมถึงผู้สนใจที่ไม่ใช่เยาวชนเข้าร่วมที่จะได้เรียนรู้ และพัฒนาไอเดียสู่การปฏิบัติได้ต่อไปในโครงการอื่น ๆ 

หัวข้อต่าง ๆ ในเวลา 14.30-16.00 น. ได้แก่

  • วันอาทิตย์ ที่ 27 มิ.ย. 64 เยาวชนกับการเป็นผู้ประกอบการ
  • วันจันทร์ ที่ 5 ก.ค. 64      สุขภาพจิตกับความเป็นอยู่ที่ดี
  • วันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.ค. 64   การเรียนรู้ออนไลน์ในวิถีใหม่
  • วันพุธ ที่ 28 ก.ค. 64    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับโควิด19
  • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ส.ค. 64   นวัตกรรมจากเยาวชนในช่วงโควิด19
  • วันพฤหัสบดี ที่ 19 ส.ค. 64   กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://form.jotform.com/211688914461462

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบต่อไปนี้:https://docs.google.com/document/d/1KvChOwfjukpRtiZ4t-Pl5akQ3G_-nAqJ/edit


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below