news

SLINGSHOT 2021 เชิญสตาร์ทอัพเข้าร่วมการแข่งขัน Deeptech Startup Pitching

20 กรกฎาคม 2021


, , , ,

ที่มาที่ไป 

SLINGSHOT ซึ่งขับเคลื่อนโดยสตาร์ทอัพ ได้เชิญชวนเหล่าสตาร์ทอัพเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอ Deeptech สตาร์ทอัพที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเอเชีย 

นี่คือโอกาสที่คุณจะได้แสดงศักยภาพในประเทศสิงคโปร์ ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับ Top ของโลกด้านนวัตกรรม และการแข่งขันนี้มีเงินรางวัลกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ 24 ล้านบาทไทย)

ในครั้งที่ 5 นี้ พวกเขากำลังเฟ้นหาสตาร์ทอัพ ที่พร้อมสำหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ทั้ง 4 ภาคส่วน เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางกลยุทธ์และตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้นำเสนอช่วงเวลาการดำเนินงานแก่ผู้ชมจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่สำคัญ ผู้นำทางอุตสาหกรรม หรือผู้นำทางความคิด

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการพัฒนาพันธมิตรองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม Singapore Week of Innovation and TeCHnology 2021 (SWITCH 2021)

กลุ่มที่จะเข้าร่วมนำเสนอ

 • เทคโนโลยีดิจิทัล : SLINGSHOT กำลังมองหาสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มว่าจะก้าวสู่กระแสดิจิทัลในเอเชีย ซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพที่มีแอปพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่อไปนี้:
  • Data & Artificial Intelligence (AI)
  • Blockchain เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บข้อมูล
  • 5G
  • Cybersecurity การปกป้องข้อมูลสารสนเทศ
  • Consumer Technologies เทคโนโนโลยีเพื่อผู้บริโภค
 • สุขภาพและความกินดีอยู่ดี (Health and Wellness) : เทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medtech) ที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพแล้ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุก็แสดงให้เห็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมากมาย หากสตาร์ทอัพมีแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech) 
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (BioTech)
  • เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) 
  • เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ (Ageing)
 • เมืองอัจฉริยะ (Smart cities) : เอเชียเป็นที่ตั้งของ 16 เมืองจาก 28 เมืองใหญ่ทั่วโลก การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มจำนวนของประชากรในเมือง ทำให้เกิดโอกาสสำหรับโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะ เพื่อจัดการกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อทรัพยากรของเมือง เครือข่ายการขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ยินดีต้อนรับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนดังต่อไปนี้
  • อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
  • การคมนาคมและการขนส่ง (Transportation & Logistics 
  • การเคลื่อนที่ของเมือง (Urban Mobility) 
  • ความยั่งยืนในเมือง (Urban Sustainability) 
  • เครือข่ายของวัตถุและเซนเซอร์  (IoT & Sensors) 
 • ความยั่งยืน : ถึงแม้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะฟื้นตัวจากความท้าทายทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังคงต้องแบกรับความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบมากมาย การปกครองส่วนภูมิภาคและผู้นำด้านอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2573 หากสตาร์ทอัพมีนวัตกรรมที่พลิกโฉมการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำให้ความยั่งยืนเข้าถึงได้มากขึ้น หมวดหมู่นี้เหมาะสำหรับคุณ:
  • เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture Technology) 
  • เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
  • เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) 
  • เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

รางวัลที่จะได้รับ 

 • ผู้ชนะเลิศ : รางวัลเงินทุนสนับสนุน Startup SG มูลค่า $200,000 (ประมาณ 6.5 ล้านบาท)
 • สตาร์ทอัพ 10 อันดับแรก : รางวัลเงินทุนสนับสนุน Startup SG มูลค่า $50,000 (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)
 • สตาร์ทอัพ 100 อันดับแรก : 
  • คำเชิญพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน SLINGSHOT 2021’s Virtual Finals ซึ่งจัดขึ้นในนามของ SWITCH
  • ฟรี x 1 Digital Premium Pass สำหรับ SWITCH 2021 สำหรับ 
  • ฟรี x 1 บูธสำหรับจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ ใน SWITCH 2021
  • สนับสนุน EntrePass และวีซ่าการทำงาน (working visa) สำหรับผู้ประกอบการต่างชาติในสิงคโปร์ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติเท่านั้น)
  • การเข้าร่วม SLINGSHOT 100: Gear Up เวิร์กช็อป 3 วันพร้อมการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว โอกาสในเครือข่ายที่มีคุณค่า และการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่มีชีวิตชีวาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สตาร์ทอัพ 1000 อันดับแรก : 
  • โอกาสที่จะได้เข้าร่วมใน SLINGSHOT Corporate Challenge รวมทั้งการเชื่อมต่อกับองค์กรที่เพรียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรม และเริ่มดำเนินการโครงการนวัตกรรมร่วม ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงถึง $30,000 (ประมาณ 9 แสนบาท) จาก Startup SG
  • การเข้าร่วม SLINGSHOT 1,000: Disrupt  รวมทั้ง มาสเตอร์คลาสและเวิร์กช็อปสามวัน อีกทั้งได้รับรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม (Trand) และความท้าทาย (Challenges) เฉพาะภาคส่วน โอกาสในการนำเสนอแนวคิดสำหรับนวัตกรรม เพื่อร่วมกันจัดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม และมองหาโอกาสสำหรับนวัตกรรมร่วม

คุณสมบัติผู้สมัคร 

เพื่อให้มีสิทธ์ในการเข้าร่วม สิ่งที่ส่งมาจะต้อง :

 • อ้างอิงถึงปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 • เป็นรูปแบบดิจิตัลทั่วไป เช่น PDF MP4
 • เป็นภาษาอังกฤษและในข้อกำหนดทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

สตาร์ทอัพระดับนานาชาติใด ๆ ที่มี Minimum Viable Product (MVP) และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีสิทธิ์เข้าร่วม:

 • สามารถแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเริ่มต้นของความมีศักยภาพ
 • มีเทคโนโลยีหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นกรรมสิทธิ์

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม SLINGSHOT 2021 – Deeptech startup pitching competition

หมดเขตรับสมัคร 1 สิงหาคม 2564 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below