news

เปิดรับสมัครทุน Radcliffe Fellowship จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

6 กันยายน 2021


, , ,
, ,

ที่มาที่ไป 

ทุนสนับสนุน Radcliffe Fellowship เป็นทุนที่มอบโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่อยากจะก้าวออกจากกิจวัตรเดิม ๆ และมุ่งสู่การทำโปรเจคแบบเจาะลึก ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่มีใครเหมือนของมหาวิทยาลัย Harvard ผู้รับทุน Radcliffe สามารถพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ท้าทายวิถีหรือธรรมเนียมเก่า ๆ ทางศิลปะและวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมและทำให้เกิดความเข้าใจอดีตและปัจจุบัน

ทุน Radcliffe Fellowship มอบทุน 50 ทุนในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครสามารถสมัครโดยส่วนบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 2-3 คน ซึ่งต้องร่วมทำโครงการเดียวกัน โดยมองหาความหลายหลายในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยสาขาวิชา อาชีพ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ประเทศต้นกำเนิด เพศและรสนิยมทางเพศ และมุมมองและอุดมการณ์ ถึงแม้ผู้สมัครเข้ารับทุนจะมีภูมิหลังและที่มาที่แตกต่างและหลากหลาย แต่พวกเขารวมกลุ่มกันด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยม มีความเกื้อกูลกันในวิชาชีพ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

ทุน Radcliffe สนับสนุนงานทางด้านวิชาการ พร้อมรับผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการ ศิลปิน นักปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมซึ่งเผชิญหน้ากับปัญหาทางสังคมและนโยบายที่เร่งด่วน รวมถึงผู้สมัครที่นอกเหนือจากทางวิชาการ

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 • กฎหมาย การศึกษา และความยุติธรรม
 • ผู้นำเยาวชนและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • การค้าทาส
 • เพื่อสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Radcliffe รวมถึงมรดกทางสถาบัน ทั้งนี้ทุนสนับสนุนมีความยินดีรับข้อเสนอที่มุ่งเน้นทางด้านสตรี เพศและสังคม หรือระบุในคอลเลกชันที่หลากหลายของห้องสมุด Schlesinger 

างวัลที่จะได้รับ 

ผู้ได้รับทุน จะได้รับเงินทุนสนับสนุน (stipend) 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท) พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ 5,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.6 แสนบาท) 

หากคุณเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรจากสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเลือกได้ว่าค่าใช้จ่ายจะถูกจ่ายให้ผ่านทางสถาบันหรือคุณโดยตรง

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ยินดีรับผู้สมัครจากทั่วโลก โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะสนับสนุนวีซ่านักเรียน J-1 ให้กับผู้ได้รับทุน Harvard Radcliffe Fellows
 • ในขณะที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือโท เว้นแต่วิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังจะได้วุฒิปริญญา (และตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะด้านแล้ว) 
 • ผู้สมัครจะต้องแสดงผลงานอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์ จัดแสดง หรือดำเนินการ
 • ผู้สมัครในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้อง
 • ได้รับปริญญาเอก (หรือปริญญาสูงสุดที่เหมาะสม) ทางด้านโครงการที่นำเสนออย่างน้อย 2 ปี ก่อนจะได้รับทุน (ธันวาคม 2020 ทุนสนับสนุนสำหรับปี 2022-23)
  • ได้ตีพิมพ์เอกสารหรือบทความอย่างน้อย 2 บทความในวารสารอ้างอิงหรือคอลเลกชันที่แก้ไข
 • ผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์จะต้อง:
  • ได้รับปริญญาเอกทางด้านโครงการที่นำเสนอย่างน้อย 2 ปี ก่อนจะได้รับตำแหน่งนักวิชาการ (ธันวาคม 2020 ทุนสนับสนุนสำหรับปี 2022-23)
  • ได้ตีพิมพ์อย่างน้อย 5 บทความในวารสารอ้างอิง นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ตีพิมพ์บทความหลายสิบเรื่อง

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Application for Radcliffe Fellowship

หมดเขตรับสมัคร 9  กันยายน 64


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below