news

เปิดรับสมัครโครงการ Community Solutions Program

6 ตุลาคม 2021


, , , , , , , ,
, , , ,

ขอเชิญชวนผู้สนใจแก้ปัญหาชุมชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำและการพัฒนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่มาที่ไป 

IREX กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารวมโครงการ Community Solutions Program (CSP) โครงการพัฒนาผู้นำระยะเวลา 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนของตน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความสงบสุขและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความโปร่งใสองค์กรและการตรวจสอบ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงและเพศสภาพ 

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้นำชุมชนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เข้าร่วมกิจกรรม fellowship ระยะเวลา 4 เดือน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เข้าร่วม Community Solutions จะได้รับการจับคู่กับองค์กรอุมถัมป์จากสหรัฐอเมริกาที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อุปถัมป์  ดูแลให้คำปรึกษาอย่างเป็นมืออาชีพระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมใน 4 เดือนนี้
 • Community Leadership Institute (สถาบันผู้นำชุมชน): ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Community Leadership Institute ซึ่งมีโปรแกรมการอบรมความเป็นผู้นำที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ โดยสถาบันนี้จะจัดการอบรมหลากหลายรูปแบบรวมถึงการอบรมแบบพบปะพูดคุย คอร์สเรียนออนไลน์ การโค้ชอย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่าย 
 • การความคิดริเริ่มในชุมชน: ในระหว่างที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกากับองค์กรอุปถัมป์ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ริเริ่มออกแบบและวางแผนพัฒนาชุมชน หรือโปรเจคที่จะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้เมื่อกลับสู่บ้านเกิดของตน เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง และผู้เข้าร่วมเดินทางกลับบ้าน จะต้องนำโปรเจคเหล่านี้ลงสู่พื้นที่จริง 

โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 • การทำวีซ่า J-1
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศบ้านเกิดและสหรัฐอเมริกา
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เพียงพอสำหรับที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ 

 • มีอายุระหว่าง 25 ถึง 38 ปี  ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
 • มีสัญชาติไทย 
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
  • หากมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยที่กำลังทำงานให้กับชุมชนบ้านเกิดของตนอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน อาจจะเป็นแบบเต็มเวลา (Full-time) หรือนอกเวลา (Part-time) ในฐานะพนักงานประจำ หรืออาสาสมัครก็ได้
 • ไม่ได้กำลังเรียน หรือเข้าร่วมในโครงการวิจัย หรืออบรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน ในวันที่สมัคร 
  • ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องส่งคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS 
 • สามารถเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2565 ได้ 
 • ผู้สมัครไม่มีสัญชาติอเมริกัน หรือเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่เคยสมัครเป็นผู้พำนักถาวรในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 • มีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่า J-1 (หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศบ้านเกิดมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี) 
 • ผู้สมัครให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับประเทศบ้านเกิดของคนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 • ผู้สมัครไม่ได้เป็นพนักงานของ IREX หรือที่ปรึกษา หรือเป็นสามารถชิกในครอบครัวของพนักงาน IREX

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  Community Solutions Program Application

หมดเขตรับสมัคร  27 ตุลาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ